Chúc tụng danh thánh Chúa (Tv. 112) – Tiến Linh.

ĐK. Hãy ngợi khen Chúa, Đấng nâng cao kẻ khó nghèo.

1. Hỡi tôi tớ Chúa, hãy dâng lời ca ngợi, nào ca ngợi danh thánh Chúa đi! Tiếp tục đọc

– Album: Ý niệm hạnh phúc – Nhạc sĩ Tiến Linh.

Trăng thanh ngày rằm – Tiến Linh (Tải về)

Thú câu cá là đây – Tiến Linh (Tải về) Tiếp tục đọc

– Album: Cầu nguyện phân tâm – Nhạc sĩ Tiến Linh.

Ca khen Tình Chúa – Tiến Linh (Tải về)

Tiến bước tiến – Tiến Linh (Tải về) Tiếp tục đọc

– Album: Tình uyên ương – Nhạc sĩ Tiến Linh.

Quyện trọn trong vòng tay – Tiến Linh & Tuyết Mai Ly (Tải về)

Chúc hôn tình đôi lứa – Tiến Linh (Tải về) Tiếp tục đọc

– Album: Tình Chúa gọi mời – Nhạc sĩ Tiến Linh.

Về đây mau – Tiến Linh (Tải về)

Sinh tử là một – Tiến Linh (Tải về) Tiếp tục đọc

– Album: Đời là thế – Nhạc sĩ Tiến Linh.

Đời là thế – Tiến Linh (Tải về)

Tình bạn tri kỷ – Tiến Linh (Tải về) Tiếp tục đọc

– Album: Tình Mẹ Đồng Công – Nhạc sĩ Tiến Linh.

Quê Mẹ Việt Nam – Tiến Linh (Tải về)

Tình thiêng Phụ Mẫu 4 – Tiến Linh (Tải về) Tiếp tục đọc

– Album: Tứ đổ tường – Nhạc sĩ Tiến Linh.

Ngựa vằn bến hoa – Tiến Linh (Tải về)

Tứ đổ tường – Tiến Linh (Tải về) Tiếp tục đọc

– Album: Đọc kinh lo ra – Nhạc sĩ Tiến Linh.

Tình Chúa thời văn minh – Tiến Linh (Tải về)

Dâng Chúa gia đình – Tiến Linh (Tải về) Tiếp tục đọc

– Album: Tình ca yêu đời – Nhạc sĩ Tiến Linh.

Tình ca yêu đời – Tiến Linh (Tải về)

Đời sao trống vắng – Tiến Linh (Tải về) Tiếp tục đọc

– Album: Cho tôi chân tình – Nhạc sĩ Tiến Linh.

Ai biết trước tương lai – Tiến Linh (Tải về)

Bão cuồng phong Katrina – Tiến Linh (Tải về) Tiếp tục đọc

– Album: Một thời đi hoang – Nhạc sĩ Tiến Linh.

Một thời đi hoang – Tiến Linh (Tải về)

Nếu không có Chúa – Tiến Linh (Tải về) Tiếp tục đọc

– Album: Tình và tri kỷ – Nhạc sĩ Tiến Linh.

Tiền và tình – Tiến Linh (Tải về)

Tình thiêng Phụ Mẫu 2 – Tiến Linh (Tải về) Tiếp tục đọc

– Album: Tình thiêng Phụ Mẫu – Nhạc sĩ Tiến Linh.

Tình thiêng Phụ Mẫu 1 – Tiến Linh (Tải về)

Tình Mẹ La Vang – Tiến Linh (Tải về) Tiếp tục đọc

– Album: Tình thiêng Cha Mẹ – Nhạc sĩ Tiến Linh.

Tình hiền phụ 2 – Tiến Linh (Download)

Tình hiền mẫu 2 – Tiến Linh (Download)
Tiếp tục đọc