Lao xao mùa Xuân – Tiến Luân

Gió ấm mùa đông lao xao
Chào mùa xuân sắp sang
Xa xa bầy chim tìm về
Đem theo bao nhớ mong

Đã hết mùa đông giá rét
Mừng mùa xuân đã sang
Mai trên cành như đợi chờ
Cùng bầy chim hót vang

Tiếp tục đọc