Lời thề của loài hoa trắng – Tôn Nữ Trà Mi

Em không còn yêu ai nếu em không còn yêu anh
Em không còn yêu ai dẫu khi duyên mình mong manh
Em không còn yêu ai nếu khi vô tình tên anh
Đã ghi ghi vào ghi vào bia xanh

Tiếp tục đọc