Về đây nghe em – Trần Quang Lộc

Về đây nghe em… về đây nghe em
Về đây mặc áo the đi guốc mộc
Kể chuyện tình bằng lời ca dao
Kể chuyện tình bằng nồi ngô khoai
Kể chuyện tình bằng hạt lúa mới
Và về đây nghe lại tiếng nôi
Thơ ấu… khúc hát ban đầu

Tiếp tục đọc

Có phải em mùa thu Hà Nội – Trần Quang Lộc (thơ: Tô Như Châu)

Tháng tám mùa thu lá khởi vàng chưa nhỉ
Từ độ người đi thương nhớ âm thầm
Có phải em là mùa thu Hà Nội
Tuổi phong sương ta cũng gắng đi tìm
Có phải em mùa thu xưa

Tiếp tục đọc