Biển khát – Trương Ngọc Ninh

Biển lỗi lầm để cho con sóng chứa đầy bão dông
Em lỗi lầm để con tim anh mang bao đớn đau
Em tiễn anh đi ngày nào
Dù biển có sóng sóng cuốn vào nhau
Em đón anh về lạc nhau con sóng tìm về nơi nao

Tiếp tục đọc