Xuân họp mặt – Văn Phụng


ĐK
Xuân đã về xuân vẫn mơ màng
Trong nắng vàng khắp chốn tiếng reo vang
Xuân đã về xuân vẫn huy hoàng
Trong gió ngàn mừng đón xuân sang

1.
Vui mùa xuân năm nay gần nhau
Nhớ khi xưa lúc ngây thơ
Cầm tay hòa nhau ngẩn ngơ
Đến bao giờ đón xuân mơ

Tiếp tục đọc