Đau xót Lý chim quyên – Vũ Đức Sao Biển

Đau xót Lý chim quyên – Vũ Đức Sao Biển

Ngày xưa khi ta lớn lên đã nghe câu hát Lý chim quyên
Chim quyên ăn trái nhãn lồng
Chiều nay qua sông Cửu Long lại nghe câu hát Lý chim quyên
Chim quyên ăn trái nhãn lồng

Tiếp tục đọc