Nguyện xin Chúa Thánh Thần – Vương Diệu (Lm.)

Thể hiện: Kim Cúc (Tải về)
*
Nguyện xin Chúa Thánh Thần ngự xuống. Nguyện xin Chúa đến sưởi ấm tâm hồn, soi sáng trí khôn, hướng dẫn hành động, thêm sức cho con bền vững tới cùng.

ĐK. Nguyện xin Chúa đến đổi mới chúng con, đổi mới địa cầu, đổi mới mọi người. Nguyện xin Chúa đến thánh hóa chúng con, thánh hóa mọi người, thánh hóa Hội Thánh Chúa. Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Vương Diệu (Lm.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Biết bao là hồng ân – Vương Diệu (CN.HL)
*
Con Chiên bị giết – Vương Diệu (NL)
Con có tội – Vương Diệu (MC)
Còn tình yêu nào – Vương Diệu (CN.HL)
Con về với Mẹ La Vang – Vương Diệu (ĐM)
Cùng dấn bước – Vương Diệu (TG)
Cùng dâng lên – Vương Diệu (DL)
* Tiếp tục đọc