Chuyến đò quê hương – Vy Nhật Tảo

Chuyến đò quê hương – Vy Nhật Tảo

Anh còn nhớ con đò xưa
Nhớ dòng sông mênh mông thuở ấy
Mùi hương cây trái chín trong vườn
Anh còn nhớ lũy tre làng
Hàng dừa nghiêng mình đong đưa
Đường vào nhà em vàng tia nắng thưa
Tiếp tục đọc