Tình Chúa yêu con – Minh Chiết & Xuân Tuyết.

1.
Chúa là đường dẫn lối con đi. Chúa là nguồn ánh sáng nơi con. Rực sáng lên bao ước mơ con luôn hy vọng nơi Ngài. Xin đong đầy vào trái tim con những sức mạnh Thần Khí Chúa trao để dấn thân, để rắc gieo tin vui cứu độ nhân thế.
Tiếp tục đọc