Qua cầu gió bay – Dân ca quan họ Bắc Ninh

Yêu nhau, cởi áo ối à cho nhau
Về nhà, dối rằng cha dối mẹ ơ ơ ơ
Rằng a ối a qua cầu (2)
Tình tình tình gió bay (2)

Tiếp tục đọc