Xin Ngài hãy đến – Ái Diệu Vy Linh.

1. Có tiếng nói vọng lên nơi hoang vắng, hãy sửa đường Chúa đi cho thẳng ngay. Có tiếng nói giục ta trong tâm hồn, hãy trở về sám hối sống Tin Mừng.

ĐK. Ngài ơi! Xin Ngài hãy đến. Xin Ngài hãy đến mang lửa yêu mến cho con này. Ngài ơi! Xin Ngài hãy đến. Xin Ngài hãy đến mang tình thương mến đổi mới trái tim con. Tiếp tục đọc

Advertisements

*Nhạc sĩ Ái Diệu Vy Linh (Sr.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.).

THEO ABC

*
25 Năm hồng ân thánh hiến – Ái Diệu Vy Linh
75 năm hồng phúc – Ái Diệu Vy Linh
*
Á Thánh Maria Teresa Ledochowska – Ái Diệu Vy Linh
Ánh mắt Chúa – Ái Diệu Vy Linh
*
Ba Ngôi thượng trí – Ái Diệu Vy Linh
Bên Mẹ La Vang – Ái Diệu Vy Linh
Bình minh thức giấc – Ái Diệu Vy Linh
* Tiếp tục đọc