Lễ vật dâng Cha – Bạch Quỳnh.

1.
Nguyện dâng tiến lên Vua Trời này Ngôi Hai uy linh đã xuống đời. Nằm nơi máng chiên sương gió tơi bời. Mở rộng vòng tay thi ân cho ngàn nơi.
Đk:
Này bánh rượu đoàn con xin dâng tiến. Với tâm tình cậy tin nơi con Chúa. Nguyện xin thánh hóa nên sức thiêng nuôi hồn. Dẫn đưa muôn người về với Cha nhân hiền. Tiếp tục đọc

Advertisements

Có một tình yêu – Bạch Quỳnh.

1.
Có một tình yêu để tôn thờ, có một tình yêu để thương nhớ. Tình yêu Thiên Chúa cao siêu, bao la ai nào suy thấu. Tình yêu mẹ cha hải hà, ai dò cho biết cạn sâu.
ĐK.
Muôn lạy Chúa nguồn tình yêu, nguyện thương giúp con sớm chiều luôn thảo hiếu. Xin dâng về Chúa đời mẹ cha, nguyện cho tháng năm tuổi già thêm ơn nghĩa Chúa. Tiếp tục đọc