Nếu Xuân này vắng anh – Bảo Thu

Xuân đã về anh có hay
Hoa bướm vui mùa sum vầy
Nơi phương trời anh có nhớ
Một người luôn nhắc tên anh
Và mơ duyên lứa đôi

Tiếp tục đọc