– Album: Chung lời ca ngợi – Nhạc sĩ Binh Phạm.

ChungLoiCaNgoi-Outside

Chung lời ca ngợi – Khắc Thiệu & Đoan Thùy  (Download)

Tình Chúa bao la 2 – Diệu Hiền  (Download) Tiếp tục đọc