– Album: Kỳ diệu thay – Nhạc sĩ Đặng Ngọc Ẩn & Nguyễn Quang Huy.

*Nhạc sĩ Đặng Ngọc Ẩn 

Gloria Khúc hát giao hòa – Hợp xướng (Tải về)

Con của Chúa – Tuyết Mai (Tải về) Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Đặng Ngọc Ẩn – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

B.

*
Bài ca mùa xuân (Xuân)

Bộ lễ Hồng Ân

Bộ lễ Hồng Ân 2002
Bộ lễ Hồng Ân 2005 Tiếp tục đọc