– Album: Bước theo Ngôi Lời/3 – Nhạc sĩ Fa Thăng.

BuocTheoNgoiLoi3-Front

Thiên Chúa là tình yêu – Khắc Thiệu  (Download)

Hồng ân Đức Tin – Tốp ca  (Download) Tiếp tục đọc

Hãy chọn Chúa – Fa Thăng.

Thể hiện: Duyên Quỳnh  (Tải về)

ĐK. Hãy chọn Chúa làm gia nghiệp. Đừng theo ai hơn theo Chúa. Đừng tin ai hơn tin Chúa. Hãy chọn Chúa làm gia nghiệp. Đừng theo ai hơn theo Chúa. Đừng tin ai hơn tin Ngài.

1. Xin cho con biết sống tận hiến, vì nước Trời con phụng sự Chúa. Xin cho con biết sống quên mình, chấp nhận hy sinh vì hạnh phúc thiên đường. Tiếp tục đọc