– Album: Bước theo Ngôi Lời/3 – Nhạc sĩ Fa Thăng.

BuocTheoNgoiLoi3-Front

Thiên Chúa là tình yêu – Khắc Thiệu  (Download)

Hồng ân Đức Tin – Tốp ca  (Download) Tiếp tục đọc

Advertisements