Nếu đẹp lòng Cha – Hải Nguyễn.

Thể hiện: Ân Phúc (Tải về)

1.
Chiều xưa trong vườn Cây Dầu, Chúa dâng lời nguyện cùng Chúa Cha. Mồ hôi hòa lẫn máu đào, theo lời cầu lã chã trào tuôn. Vì yêu nhân loại tội lỗi, Chúa liều mình cứu lấy nhân gian. Trong vườn vắng Ngài ngước mắt lên cao, tha thiết dâng lên lời cầu.
ĐK.
Lạy Cha, nếu đẹp lòng Cha, xin Cha thương cất chén đắng này đi, nhưng xin đừng nghe theo ý con, một xin vâng theo ý Cha. Tiếp tục đọc

Advertisements

Lạy Cha – Hải Nguyễn.

Thể hiện: Ân Phúc (Tải về)

1.
Đường Cal-vê chiều ấy Chúa chịu bao nỗi khổ đau, xác nát đòn roi gánh lời dể duôi lăng mạ, hồn lạnh lùng đơn côi, xót xa những kẻ bầy tôi, tan tác như chiên lạc, giữa bầy sài lan hung tàn.
ĐK.
Lạy Cha xin tha tội cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm. Tiếp tục đọc

Xin sai Thánh Thần (Tv. 103) – Hải Nguyễn

(Đáp ca Lễ Hiện Xuống)

ĐK.
Lạy Chúa xin sai Thánh Thần, sai Thánh Thần Chúa đến và xin canh tân mặt đất.
1.
Linh hồn tôi ơi! Hãy ca tụng Chúa. Lạy Thiên Chúa tôi Ngài quá ư vĩ đại. Thực kỳ diệu thay bao công cuộc của Ngài. Địa cầu đầy dẫy mọi thụ tạo của Ngài.
2.
Khẩn nguyện vinh quang Chúa muôn ngàn kiếp. Lòng tôi sướng vui vì Chúa luôn quan phòng. Ngài đặt Thần linh trông coi mặt địa cầu. Ngài gởi sự sống vạn vật được tác thành.
3.
Tay Ngài quyền năng tác sinh trời đất. Biển khơi ngát xanh đầy dẫy muôn sinh vật. Thụ tạo trần gian luôn mong chờ ở Ngài. Tình Ngài rộng khắp vạn vật được hưởng nhờ.
Tiếp tục đọc

Dâng lên Cha – Hải Nguyễn.

1.
Dâng lên Cha bánh thơm với rượu lành, do công lao con người hằng vun xới. Dâng lên Cha bao khó nguy đời sống, với tấm lòng hằng tha thiết trông mong.
ÐK.
Cha khoan dung xin thương nhận của lễ, tuy đơn sơ, thành tâm tiến dâng lên. Trong thương yêu Cha ban tràn ân lộc, cho muôn dân yên vui bên tình Cha. Tiếp tục đọc