Anh mãi là – Hồ Hoài Anh

Đừng ngược theo cơn gió
Ôi sóng xô xa rời nơi chân ta
Ngắm nhìn dưới đáy sâu
Sẽ thấy ta thêm yêu cuộc đời hơn

Tiếp tục đọc