Kìa Bà nào – Hoàng Diệp.

Ca sĩ: Mai Thiên Vân  (Download)

Kìa Bà nào – Lm. Hoàng Diệp
ĐK.
Kìa Bà nào đang tiến lên như rạng đông. Kìa Bà nào đang tiến lên như rạng đông. Đẹp như mặt trăng rực rỡ như mặt trời. Oai hùng như đạo binh xếp hàng vào trận Bà là ai (Bà là ai)
1.
Bà là ai như huệ giữa chòm gai, như hồng thiêng mầu nhiệm như đền vua vinh hiển như thành thánh Sa-lem. Bà là ai như hào quang Thiên Chúa như mùa xuân không úa, như vì sao mai rạng, như chính cửa thiên đàng.
2.
Bà là ai tinh tuyền lúc đầu thai, xác hồng như ngọc tuyền dư đầy ơn Thiên Chúa như nguồn nước vô biên. Bà là ai tay bồng vua thơ bé tay tràn ơn cứu thế, Đấng Từ Bi nhân hậu, hằng tiếp đón lời cầu.
Tiếp tục đọc

Advertisements