Đây thôn Vĩ Dạ – Hoàng Thanh Tâm (thơ: Hàn Mặc Tử)

Sao anh không về thăm thôn Vĩ
Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên
Vườn ai mướt quá xanh như ngọc
Lá trúc che ngang mạt chữ điền

Tiếp tục đọc