Ở đâu có tình yêu thương – Khổng Vĩnh Thành.

Thể hiện: Ca đoàn Sao Mai (Tải về)

ĐK.
Ở đâu có tình yêu thương, có lòng bác ái. Ở đó chính là cung thánh Chúa ngự đêm ngày.
1.
Tình yêu Chúa Kitô hợp nhất chúng ta. Nào ta hãy hỉ hoan, an hòa trong Chúa. Hãy kính sợ Chúa, hãy yêu mến Người, và hãy biết thương nhau thật tình. Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Khổng Vĩnh Thành – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Ánh sáng và ơn cứu độ – Khổng Vĩnh Thành (CN.HL)
*
Bài ca thống hối – Khổng Vĩnh Thành (MC)
Bài ca yêu thương – Khổng Vĩnh Thành (lời Phạm Xuân Thu) (CN.HL)
Biết lấy chi đền đáp – Khổng Vĩnh Thành (CN.HL)
*
Có Chúa con không sợ gì – Khổng Vĩnh Thành (CN.HL)
Con xin trở về – Khổng Vĩnh Thành (lời Phạm Xuân Thu) (MC)
* Tiếp tục đọc