Hạnh phúc đầu Xuân – Minh Kỳ & Lê Dinh

Thấm thoát là đây
Một mùa xuân mới với ngàn cánh mai vàng
Nụ cười trên môi
Trên làn má ai đón xuân tươi vừa sang

Biết chúc gì đây khi làn gió xuân về
Giấy trắng ghi lại đôi giòng nhạc tâm tư
Làm thơ trao duyên
Gửi người đôi câu chúc nhau vào lúc đầu xuân

Tiếp tục đọc