Mùa thu dưới mưa – Lê Quang

Một mùa thu anh đứng trong mưa chờ em
Lá rơi vàng đầy sân
Và thời gian như cuốn trôi theo mùa thu
Bóng chim câu về đâu

Tiếp tục đọc