*Nhạc sĩ Minh Chiết – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Cung đàn ngợi khen – Minh Chiết (NL)
Ca vang tình thương – Minh Chiết (CN.HL)
*
Chân đích của kiếp người – Minh Chiết (CN.HL)
Chủ chiên nhân lành – Minh Chiết (TCTM)
Chúa yêu người thế – Minh Chiết (CN.HL)
*
Duyên tình Thánh Giuse-Mẹ Maria – Minh Chiết (CT)
* Tiếp tục đọc

Lòng thành con dâng Chúa – Minh Chiết.

1.
Tấm bánh này thay lòng con đây, nguyện dâng lên là dâng lên Chúa. Ly rượu này thay trái tim con. Nguyện dâng lên dâng lên Chúa quyền linh.
ĐK.
Xin Cha thương, Cha thương nhận lấy, đây lễ vật lòng thành con dâng. Xin Cha thương, Cha thương ban xuống, muôn phúc lành cho đời sống con.
2.
Ánh nến hồng thay tình yêu con, nguyện dâng lên là dâng lên Chúa. Bông huệ vườn thay tấm thân con. Nguyện dâng lên dâng lên Chúa quyền linh.

Tình Chúa yêu con – Minh Chiết & Xuân Tuyết.

1.
Chúa là đường dẫn lối con đi. Chúa là nguồn ánh sáng nơi con. Rực sáng lên bao ước mơ con luôn hy vọng nơi Ngài. Xin đong đầy vào trái tim con những sức mạnh Thần Khí Chúa trao để dấn thân, để rắc gieo tin vui cứu độ nhân thế.
Tiếp tục đọc