Tình vương khói mây – Nguyễn Kim Tuấn

Thật đẹp áng mây trời nhẹ vương
Khi Đông cơn gió về đùa tóc em
Người yêu hỡi tôi đã nhìn khi em lặng lẽ bước âm thầm
Để rồi lòng ôm nhớ thương

Tiếp tục đọc

Biển cạn – Nguyễn Kim Tuấn

Có người từ lâu nhớ thương biển
Ngày xưa biển xanh không như bây giờ biển là hoang vắng
Lời tôi nhỏ bé tiếng gió thét cao biển trăm nỗi đau
Tình em quá lớn sóng cũng vỡ tan đời tôi đánh mất

Tiếp tục đọc