*Nhạc sĩ Nguyễn Minh Hân – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Thánh vịnh 08
Thánh vịnh 15
Thánh vịnh 17
Thánh vịnh 18A
Thánh vịnh 18B
Thánh vịnh 21
Thánh vịnh 22  Tiếp tục đọc