*Nhạc sĩ Nguyễn Sơn – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

NHẬP LỄ.

*
Cùng nhau về Nhà Chúa (Tv. 121)
Cửa Thiên Đàng (Cầu Hồn)
Chúa ban sự sống (Mùa Phục Sinh)
Chúc tụng Chúa đi
Nguyện Chúa xót thương (Tv. 24)
Người con yêu dấu
Thập giá Chúa
Vỗ tay mừng Thiên Chúa – Chúa Nhật 8 Thường Niên Tiếp tục đọc

Advertisements