Thương quá Việt Nam – Phạm Thế Mỹ

1.
Em nghe gì không hỡi em
Con chim nó hót vang đầu hè
Em thấy gì không hỡi em
Con chim nó múa trên cành tre

Tiếp tục đọc