Tà áo trắng – Phạm Trọng Cầu

Tà áo trắng, tà áo trắng
Mùa xuân mỗi lần ngắm
Áo em nhuộm ngàn mây trôi
Áo em in màu sương rơi
Áo em đẹp màu tuyết khắp trời 

Tiếp tục đọc

Trường cũ chốn xưa – Phạm Trọng Cầu

Về thăm chốn xưa
Về thăm chốn xưa một ngày
Còn nhớ chốn đây
Trường xưa chốn đây ngày ấy

Trường cũ rêu phong
Trường cũ reu phong một thời
Thoáng tiếng ê a xa xôi
Gợi nhớ trong tôi đầy vơi

Tiếp tục đọc