Nếu chúng mình cách trở – Thảo Trang

Nếu lỡ chúng mình hai đứa xa nhau
Nhìn mưa trên phố em có lên sầu
Có nghe cay mắt chiều mưa đổ
Có nghe lòng xót xa đau, hay em vội quên ngày đó

Tiếp tục đọc