– Album: Nhớ về Cha Mẹ – Nhạc sĩ Tin Yêu

TinYeuCa3-NhoVeChaMe-Outside

Lời ru của Mẹ – Bích Hiền (Download)

Nhớ về Cha Mẹ – Xuân Trường (Download)
Tiếp tục đọc

– Album: Kiếp hoa phận người – Nhạc sĩ Tin Yêu.

TinYeuCa1-KiepHoaPhanNguoi-Front

Chúa là Mục tử – Thanh Sử (Tải về)

Xin ngợi khen Chúa – Kha Ly & Trung Đông (Tải về) Tiếp tục đọc