*Nhạc sĩ Trần Đức Luận (KDao) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

ĐỨC MẸ

*
Ave Maria
Cùng Mẹ ra đi
Chúa đã yêu con
Chúa đến viếng thăm
Đức Maria Mẹ Chúa Trời
Đức Maria Nữ Vương
Đức Mẹ Cát Minh
Đức Mẹ Fatima
Đức Mẹ Hồn Xác lên Trời
Đức Mẹ Mân Côi Tiếp tục đọc

Advertisements