*Nhạc sĩ Trần Xuân Long – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Ca mừng Thánh Nữ Cêcilia
Chết vì yêu (Các Thánh)
*
Dâng/6 (Dâng lễ)
*
Khẩn cầu (Hợp xướng)
Khẩn cầu/2 (Hợp xướng)
Khẩn cầu/3 (Hợp xướng)
*
Tình Chúa tình con (Mùa Chay)
Tình Ngài/1 (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tình Ngài/2 (Tận hiến)
*
Trông đợi (Hợp xướng)
*

Dâng 6 – Trần Xuân Long.

Thể hiện: Gia Ân   (Tải về)

1. Cùng dâng lên Cha tấm bánh tinh hoa từ đồng lúa ngát thơm hương nồng. Cùng dâng lên Cha rượu Thánh kết tinh nên từ nho chín sạch trong. Dãi dầu bao phen mưa nắng. Nguyện xin Cha thương thánh hóa thành Mình Máu Thánh dưỡng nuôi hồn xác chúng con.

ĐK. Tiến dâng Ngài ngàn muôn ca khúc tri ân. Cha nhân hiền tình yêu cao ngất thẳm sâu (u u u u). Hiến dâng Ngài trọn thân xác linh hồn,  trọn mơ ước trong đời, ngày nay cho đến thiên thu.
Tiếp tục đọc