Radio buồn – Tuấn Khanh (B)

Đêm qua tôi nghe trên ra-di-o
Âm vang xa xôi có ai tìm ai
Ô ra-di-o âm thanh rất vui
Nhưng bỗng có lúc thấy sao rất buồn

Tiếp tục đọc