Xin sai Thánh Thần (Tv. 103) – Tường Ân.

ĐK: Lạy Chúa! Xin hãy thương sai Thánh Thần, ban xuống muôn ơn an lành. Xin hãy canh tân gian trần, đổi mới khuôn mặt trái đất.

1. Hồn tôi ơi hãy ca khen chúc tụng chính Thiên Chúa của ngươi. Người cao quý vút trùng, lớn lao không bờ không bến. Vì Chúa rất cao sang mặc lấy oai phong huy hoàng. Áo cẩm bào Chúa mang, tỏa lan muôn vàn ánh quang. Tiếp tục đọc

Advertisements

*Nhạc sĩ Tường Ân – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

A.
*
Ai đi đường thẳng ngay (Tv. 49) – Tường Ân (ĐC)
Ai sẽ được vào nhà Chúa (Tv. 14) – Tường Ân (ĐC)
Alleluia! Hãy cảm tạ Chúa (Tv. 117) – Tường Ân (ĐC)
Ánh sáng cứu độ (Tv. 26) – Tường Ân (ĐC)
*
B
*
Bánh bởi trời (Tv. 77) – Tường Ân (ĐC)
Bởi vì Chúa xót thương (Tv. 129) – Tường Ân (ĐC)
*
C.
*
Ca ngợi tình thương Chúa (Tv. 88) – Tường Ân (ĐC)
Ca tụng Chúa bài ca mới (Tv. 97) – Tường Ân (ĐC)
Ca tụng lòng nhân hậu Chúa (Tv. 137) – Tường Ân (ĐC)
Ca vang giữa đại hội (Tv. 21) – Tường Ân (ĐC)
Cõi đất hãy reo mừng Chúa (Tv. 65) – Tường Ân (ĐC)
Con xin phó thác (Tv. 30) – Tường Ân (ĐC)
* Tiếp tục đọc