Vấn vương – Võ Thiện Thanh

Vấn vương – Võ Thiện Thanh

Người em mắt buồn thường hay vấn vương
Nhìn mây trắng bay mơ hình dáng ai
Làn mây cũng buồn nhẹ theo gió vương
Về chân trời xa tình yêu thật xa
Tiếp tục đọc