Chúa Nhật 27C Quanh Năm (Tv. 94) – Xuân Minh.

ĐK. Ước gì hôm nay các bạn nghe tiếng Chúa: Các ngươi đừng cứng lòng.

1. Hãy đến đây ta hãy reo hò mừng Chúa. Hoan hô Ngài là núi đá độ trì ta. Vào trước Thánh Điện ta dâng lời tụng ca. Hãy xướng ca hòa vinh quang Chúa của ta. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 23 Quanh Năm B (Tv. 145) – Xuân Minh.

ĐK. Hãy ngợi khen, hãy ngợi khen Chúa, hỡi hồn tôi ơi.

1. Chúa là Đấng sẽ trả lại quyền lợi cho những ai đọa đày, cho những ai tù tội. Người ban cho kẻ đói được ấm no. Bàn tay Người nâng đỡ ai góa phụ, mồ côi. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 25 Quanh Năm C (Tv. 112) – Xuân Minh.

ĐK. Hãy ngợi khen Chúa, vì Người đã nâng cao những kẻ khó nghèo.

1. Hãy ngợi khen hỡi những người tôi tớ của Chúa. Hãy ngợi khen hỡi chư vị hãy ngợi khen danh Chúa. Nguyện danh Thánh của Ngài được ca khen chúc tụng. Từ bây giờ và cho đến mãi muôn ngàn sau. Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Xuân Minh – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

B.

*
Bộ lễ Chúa Ba Ngôi (Bộ lễ – Kinh nguyện)

Ch.

*
Chúa nhật 3 Mùa Vọng năm C (Thánh vịnh – Đáp ca)

T.

*
Thánh vịnh 4/3PSB (Thánh vịnh – Đáp ca)
Thánh vịnh 14/22 TNB (Thánh vịnh – Đáp ca)
Thánh vịnh 15/33 TNB (Thánh vịnh – Đáp ca)
Thánh vịnh 18/3 MCB (Thánh vịnh – Đáp ca)
Thánh vịnh 18/26 TNB (Thánh vịnh – Đáp ca)
Thánh vịnh 21/Lễ Lá ABC (Thánh vịnh – Đáp ca) Tiếp tục đọc