Kim – Y Vũ

Cớ sao buồn này Kim
Cớ sao sầu này Kim
Ai thương em hơn anh mà Kim
Cớ sao hoài này Kim
Có biết chăng lòng anh
Đã mơ từng phút vui buồn cùng em

Tiếp tục đọc