25. Cải thiện đời sống – Sách Gương Chúa Giêsu.

*
Phải cố gắng luôn.

Bạn hãy chu đáo và thành tâm trong việc phụng thờ Chúa và năng tự vấn tâm: “Bạn đến đây làm gì? Và tại đâu Bạn từ bỏ thế tục?”

Không phải ư, để sống trót cho Chúa và nên người siêu thoát?

Hãy hăng hái tiến bước luôn, không bao lâu nữa Bạn sẽ được công thưởng về các việc đã làm. Lúc đó sẽ không còn phải sợ sệt, đau khổ nữa. Tiếp tục đọc

24. Ngày công phán (Phán xét chung) – Sách Gương Chúa Giêsu.

*
Tài phán chí công.

Trong mọi lúc, Bạn hãy nhớ luôn đến chung cánh của Bạn và hãy tưởng tượng như Bạn đang phải đứng trước Vị Tài phán chí công. Không gì giấu được mắt Ngài. Ngài không chịu hối lộ cũng không cho kháng án. Ngài sẽ đoán xử theo luật phép của công bình.
Thường khi gặp một người đang giận bạn cũng đã sợ, nếu thế, đầy tội lỗi và ngây ngô như Bạn, Bạn sẽ thưa thế nào với Chúa là Đấng thấu hết tội lỗi Bạn?
Thế sao Bạn chưa dọn dẹp để chờ ngày chịu công phán, ngày đó không còn ai có thể biện hộ, bào chữa giúp ai, một chỉ phận ai người ấy phải tự lo.
Giờ đây, việc làm còn có công, khóc còn có người thương, kêu còn có người nghe, sám hối còn đền tội được và rửa được linh hồn.
Tiếp tục đọc

23. Suy gẫm cái chết – Sách Gương Chúa Giêsu.

*
Sẵn sàng luôn.

Bạn chả còn sống bao lâu nữa: hãy xem mình đã sẵn sàng chưa?
Con người hôm nay còn sống, mai đã biến mất.
Họ chết đi khuất mắt để rồi cũng phai lạt khỏi trí lòng.
Điên dại, cứng cỏi thay lòng người! Chỉ biết nghĩ đến hiện tại mà không biết dự phòng tương lai!
Trong mọi hành động, mọi ý nghĩ, Bạn hãy xử như thể Bạn sẽ chết hôm nay.
Nếu lương tâm Bạn trong trắng, Bạn sẽ không sợ chết mấy.
Thà tránh tội còn hơn trốn cái chết.
Hôm nay bạn chưa sẵn sàng, đến mai bạn sẵn sàng thế nào được?

Tiếp tục đọc

22. Những đau khổ ở đời – Sách Gương Chúa Giêsu.

*
Những thử thách.

Dầu ở đâu, dầu quay hướng nào, Bạn cũng vẫn thấy khổ, bao lâu Bạn không biết hướng nhìn về Chúa.
Sao Bạn lại bối rối khi sự vật xẩy đến không hợp sở thích và nguyện vọng của Bạn?
Ai là người được mọi cái trúng như ý muốn? Không phải tôi, không phải Bạn, không ai khác trên mặt đất.
Trên đời, làm gì có ai, dầu là đế vương dầu là Giáo Hoàng mà thoát được mọi đau khổ, trái ý.
Thế ai là người sướng nhất? Hẳn chỉ có nguời chịu đựng được đôi chút vì Chúa.
Ta thường nghe bọn tầm thường, người nông cạn nói: Con người ấy sướng thật: Phú quí có, vinh quang có, thế lực có! Làm ăn lên như riều!
Cứ đem sánh với của trên trời, Bạn sẽ thấy của thế tục chỉ là hư vô. Nó không vững gì, lại hay sinh lụy vì có ai được của mà khỏi lo lắng sợ sệt bao giờ đâu.
Hạnh phúc con người không hệ ở lắm tiền nhiều của: miễn sao đủ dùng là xong rồi.
Tiếp tục đọc

21. Lòng thống hối – Sách Gương Chúa Giêsu.

*
Thực trạng con người.

Muốn tiến đức, bạn hãy giữ lòng kính sợ Chúa và đừng tự do phóng túng quá!
Hãy siết ngũ quan vào kỷ luật và đừng mong tìm những thú vui điên rồ.
Hãy thực tâm sám hối, rồi bạn sẽ vãn hồi được ơn sốt sắng.
Sám hối trả lại những cái mà phóng đãng đã tiêu ma mất.
Một người sống ở đời, suy mình đang bị lưu lạc và hồn mình đang mắc ngàn vạn cái hiểm nguy mà cứ vui tít đi được, kể cũng lạ thật!
Tiếp tục đọc