Album: Tâm Tình Khúc 1 – Thế Thông.

TamTinhKhuc1-Front

Biết đến bao giờ – Cao Duy  (Download)

Bến bờ yêu thương – Nhã Phương  (Download) Tiếp tục đọc

Advertisements

Album: Hoa Kinh Dâng Mẹ La Vang – Lm. Văn Chi.

HoaKinhDangMeLaVang-Front

Nguyện cầu Mẹ La Vang – Khánh Ly  (Download)

Như lời dấu yêu – Anh Dũng   (Download)
Tiếp tục đọc

Nếu Chúa hỏi – Đặng Đình Khoa

nhạc & lời: Đặng Đình Khoa

Nếu Chúa hỏi con, con có yêu Ngài
Thì dù bao lần con thưa rằng, lạy Chúa, Chúa biết con
Nếu Chúa hỏi con, con luôn mãi trung thành
Thì dù bao lần con thưa rằng, tình Chúa không phai tàn

Dù thiên đàng hay địa ngục
Dù quyền quý cao sang hay nghèo nàn rách rưới
Tình Chúa sống trong con kiên vững qua thời gian
Chỉ một mình Chúa và một mình Ngài thôi là chân lý muôn đời

Tiếp tục đọc

Thánh ca (Mp3) – Chủ đề “Gia Đình”

Ân tình cha – Tuấn Kim
(trình bày: Mai Trang)

Cầu cho gia đình – Lm. Nguyên Lễ
(trình bày: Kim Thư)

Dâng Mẹ gia đình và giáo xứ con – Viết Phương
(trình bày: Ngọc Anh)

Gia đình, gia đình – Nhật Minh
(trình bày: Kim Thư)

Gia đình yêu thương – Hồng Việt
(trình bày: Thu Huyền)

Gọi tiếng cha ơi – Thanh Long
(trình bày: Tấn Đạt)

Kinh gia đình – Lm. Phạm Liên Hùng
(trình bày: Ban hợp xướng PIO X)

Lời kinh gia đình – Lm. La Thập Tự
(trình bày: Trung Đông)

Mái ấm yêu thương – Ngọc Tuyên
(trình bày: Minh Hoàng)

Mẹ mãi xa con – Thanh Long
(trình bày: Hoàng Tuấn)
(trình bày: Phi Nguyễn)
(trình bày: Hương Giang)

Men cho đời – Ân Duy
(trình bày: Như Tình)

Thánh hóa gia đình – Lm. Mi Trầm
(trình bày: Ca đoàn Đức Mẹ Hằng Cữu Giúp)

Thuở còn thơ dại – Lm. Pet Huy Hoàng
(trình bày: Khánh Duy)

Thương nhớ mẹ cha – Mai Nguyên Vũ
(trình bày: Lê Anh)

Tình mẹ – Tuấn Kim
(trình bày: Ngọc Quế)

Tình Mẹ lời ru – Chí Nhân
(trình bày: Chí Nhân)

Tình yêu gia đình – Đinh Công Huỳnh
(trình bày: Ân Phúc)