* Nhạc sĩ Minh Quân – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
* Bêlem đêm Giáng Sinh – Mùa Giáng Sinh
* Bước lên Đền Thánh – Nhập lễ
* Cầu Mẹ thương các linh hồn – Đức Mẹ
* Chúa chăn dắt tôi (Tv. 22) – Thánh vịnh – Đáp ca
* Chúa đi cùng con – Ca nguyện – Hiệp lễ
* Dâng Chúa lễ vật – Dâng lễ Tiếp tục đọc

Xuân – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

A.

*
Alleluia (Lễ Mồng 1) – Thiên Lý
Alleluia (Lễ Mồng 1) – Hồng Trần
Alleluia (Lễ Truyền Thống) – Hải Nguyễn
Ánh xuân hồng – Kim Long
Ánh xuân hồng – Nguyễn Duy
Ánh xuân tràn lan – Bùi Lữ

B.

*
Bài ca đầu năm
Bài ca đầu năm – Phạm Liên Hùng
Bài ca mùa xuân – Đặng Ngọc Ẩn (thơ: Sa Mạc Hồng)
Bên Mẹ khi xuân về – Nguyễn Duy
Bốn mùa (Tv 64) – Hoàng Phương
Bốn mùa hồng ân (Ca nhập lễ Mồng Ba Tết) – Duy Linh PHN
Bốn mùa yêu Chúa – Duy Thiên
Tiếp tục đọc

Nhạc sĩ Hoàng Viết Hùng – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (NĂM B).

*
Chúa Nhật 1B Mùa Vọng (Tv. 79) – Bài 1Bài 2
Chúa Nhật 2B Mùa Vọng (Tv. 84) – Bài 1Bài 2
Chúa Nhật 3B Mùa Vọng (Lc. 1)
Chúa Nhật 4B Mùa Vọng (Tv. 88) – Bài 1Bài 2
*
Vọng Giáng Sinh (Tv. 88) – Bài 1Bài 2
Đêm Giáng Sinh (Tv. 95) – Bài 1
Sáng Giáng Sinh (Tv. 96) – Bài 1Bài 2
Ngày Giáng Sinh (Tv. 97) – Bài 1Bài 2Bài 3
* Tiếp tục đọc

*Thánh Vịnh (Số thứ tự) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

THÁNH VỊNH 1.

*
Đinh Công Huỳnh – Niềm tin cậy vào Chúa (Chúa Nhật 6C Thường Niên)
Đỗ Vy Hạ – Chúa Nhật 6C Thường Niên
Giang Ân – Sống theo đường Chúa
Hải Nguyễn – Phúc người công chính
Hải Triều – Ai vui thú
Hải Triều – Tươi đẹp thay
Hùng Lân – Hạnh phúc thay
Kim Long – Thánh vịnh 1 (Chúa Nhật 6C Thường Niên)
Kim Long – Thánh vịnh 1 (Lễ Chung Các Thánh Nam Nữ)
Kim Long – Như cây bên suối
Lữ Hành – Hai con đường Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Bùi Ninh (Lm.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (MÙA VỌNG)

*
Chúa Nhật 1A Mùa Vọng (Tv. 121)
Chúa Nhật 2A Mùa Vọng (Tv. 71)
Chúa Nhật 3A Mùa Vọng (Tv. 145)
Chúa Nhật 4A Mùa Vọng (Tv. 23)
*
Chúa Nhật 1B Mùa Vọng (Tv. 79)
Chúa Nhật 2B Mùa Vọng (Tv. 84)
Chúa Nhật 3B Mùa Vọng (Lc. 1)
Chúa Nhật 4B Mùa Vọng (Tv. 88)
* Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Trầm Hương (Sr.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

BỘ LỄ – KINH NGUYỆN.

*
Bộ lễ Truyền Tin

NHẬP LỄ.

*
Bài ca chúc tụng
Con vươn hồn lên
Chào đón Đấng Cứu Tinh
Chúa sẽ đến cứu độ
Đi về nhà Chúa
Hãy đổ sương mai Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Trương Thế Bạch – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

 

NHẬP LỄ.

*
Tiến vào Thánh Cung

DÂNG LỄ.

*
Có gì mà dâng Chúa
Tâm tình hiến dâng Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Hùng Lân – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

I.

*
BỘ LỄ KINH NGUYỆN

Lạy Cha
+
NHẬP LỄ

Ai lên núi Chúa
Hồn con vươn lên
Trèo lên cao sơn
Vinh quang Chúa
Xin ơn Xem lễ
Xin trở nên thạch động
+ Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Têrêxa (Sr.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

A.

*
Ánh sáng niềm tin (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Ân tình bao la (Ca nguyện – Hiệp lễ)

B.

*
Bài ca lên đường (Truyền giáo)
Bài ca tình ái (Tận hiến)
Bánh bởi trời (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Bên lòng Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ) Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Phanxicô – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

BỘ LỄ – KINH NGUYỆN.


* Bộ lễ Hoa Hồng /2 bè
* Bộ lễ Hoa Hồng /4 bè

NHẬP LỄ.


* Mẹ dâng lễ với con
* Niềm vui thiết tha
* Tiến vào Thánh Cung Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Quốc Vinh – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

THÁNH VỊNH – ĐÁP CA.

*
Ai được vào (Tv. 14)
Ai nghẹn ngào (Tv. 125)
Ai sẽ được vào (Tv. 14)
Bài ca người công chính (Tv. 91)
Bài ca người về (Tv. 125)
Bánh bởi trời (Tv. 77)
Ca ngợi Chúa (Tv. 146)
Ca ngợi luật pháp Chúa (Tv. 18)
Ca ngợi vinh quang Chúa (Tv. 18) Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Miên Ly – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Ai là anh em tôi
Bến bờ yêu thương (+ Thế Thông)
Chuỗi kinh chiều (+ Thế Thông)
Chuỗi kinh chiều (Hòa âm: Ngọc Kôn)
Chuyện một đêm đông
Con thuyền Phêrô (Thế Thông phụ soạn)
Đến bến bờ thiên thai
Điệp khúc tôn thờ
Đợi
Gõ cửa Thánh đài
Giữa mùa xuân xanh Tiếp tục đọc

*Hợp xướng – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
NHẠC SĨ HẢI LINH.
*
Ave Maria (Chung khúc)
Ave Maria (Đoạn II)
Ave Maria (Đoạn III)
Ave Maria (Đoạn IV)
Ave Maria (Đoạn V)
Ave Maria (Đoạn VI)
Ave Maria (Đoạn VII)
Bến thiên đàng – Hải Triều
Hồng ân Thiên Chúa
Khúc ca mặt trời – Vũ Đình Trác
Ngài là Thiên Chúa
Tán tụng hồng ân (+ Vũ Đình Trác)
Tình Chúa yêu tôi (+ Vũ Đình Trác)
Trường ca Ave Maria
Yêu con đời đời (+ Hải Triều)
*

Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Phạm Đức Huyến – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

BỘ LỄ – KINH NGUYỆN.

*
Bộ lễ Hương Kinh
Chúc tụng
Kinh Vinh Danh
Lạy Chiên Thiên Chúa
Thánh! Thánh! Thánh! Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Nguyễn Duy (Lm.) – Thư viện Thánh Ca (Pdf.)

NHẬP LỄ.

*
– Cầu cho Tổ Quốc
* Con đến gặp Chúa
* Con hân hoan
* Con vui mừng
* Chung lời cảm tạ
* Chung lời tạ ơn
* Đấng con tôn thờ Tiếp tục đọc

Nhạc sĩ Thanh Lâm – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

THÁNH VỊNH  – ĐÁP CA (1 – 24)

*
Thánh vịnh 1
Thánh vịnh 4
Thánh vịnh 8
Thánh vịnh 12
Thánh vịnh 14(Bài 2)(Bài 3)
Thánh vịnh 15(Bài 2)(Bài 3)(Bài 4)
Thánh vịnh 16
Thánh vịnh 17 Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Kim Long (Lm.) (Theo Chủ đề) – Thư viện Thánh Ca (Pdf.).

BỘ LỄ – KINH NGUYỆN

*
Bộ lễ Ca lên đi/1
Bộ lễ Ca lên đi/2
Bộ lễ Ca lên đi/3
Bộ lễ Ca lên đi/4
Bộ lễ Ca lên đi/5
Bộ lễ Ca lên đi 3 (Bản đệm đàn)
* Tiếp tục đọc