*Nhạc sĩ Hoàng Phương (Sr.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Ánh sáng bừng lên – Ca Nhập lễ Lễ Rạng Đông Giáng Sinh
Bình an đã đến – Ca Nhập lễ Lễ Đêm Giáng Sinh
Bốn mùa (Tv. 64)
Cảm tạ hồng ân – Tận Hiến
Con luôn khát khao – Tận Hiến
Chào Xuân – Xuân
Chỉ có Chúa – Tận Hiến
Chìa khóa ước mơ – Xuân Tiếp tục đọc

Advertisements

*Nhạc sĩ Trần Đức Luận (KDao) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Ave Maria
Cùng Mẹ ra đi
Đức Maria Mẹ Chúa Trời
Đức Maria Nữ Vương
Đức Mẹ Cát Minh
Đức Mẹ Fatima
Đức Mẹ Hồn Xác lên Trời
Đức Mẹ Mân Côi
Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội 
Mẹ ơi
Mẹ Sầu Bi Măng Đen 
Sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria
Trái tim Vô nhiễm Đức Mẹ
Truyền tin

* Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Thiên Duyên – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Ai là anh em (Lc 10,25-37) – Chúa Nhật 15 Thường Niên/C
Ai lớn nhất (Mc 9,30-37) – Chúa Nhật 25 Thường Niên/B
Alleluia Lễ Thánh Tâm/C + Hải Nguyễn
*
Bà góa Naim (Lc 7,11-17) – Chúa Nhật 10 Thường Niên/C
Bánh miến rượu nho – Dâng lễ Chúa Nhật 23 Thường Niên/B
Bánh Thánh bởi trời (Ga 6,41-52) – Chúa Nhật 19 Thường Niên/B)
Bánh và cá (Ga 6,1-15) – Chúa Nhật 17 Thường Niên/B
Bước đường Thánh Giá
* Tiếp tục đọc

*Cầu Hồn – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

A. 

*
Ai cũng biết – Huy Hoàng
Ai sẽ làm – Mai Thiên
Alleluia Cầu hồn – Ninh Doãn Hùng
An bình ra đi – Hải Nguyễn
An bình ra đi – Trầm Thiên Thu
Ánh sáng ngàn thu – Mỹ Sơn
Ánh sáng ngàn thu – Trầm Thiên Thu Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Phạm Xuân Chiến – Thư viện Thánh ca (Pdf.).

THEO ABC

.
Bài ca đêm Giáng Sinh – Phạm Xuân Chiến
Bình an của Chúa – Phạm Xuân Chiến
Bụi tro thân con – Phạm Xuân Chiến
*
Ca mừng Mẹ Thiên Chúa – Phạm Xuân Chiến
Ca mừng Thánh Martino – Phạm Xuân Chiến
Câu hò dâng Chúa – Phạm Xuân Chiến
Con đường Giêsu – Phạm Xuân Chiến
Cùng với Mẹ con dâng – Phạm Xuân Chiến
Cuộc đời Thánh Martino – Phạm Xuân Chuến Tiếp tục đọc

*Chúa Thánh Thần – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

A

*
Alleluia (Lễ Chúa Thánh Thần) – Hoàng Kim

B

*
Bởi Thánh Linh Chúa – Hưng Ca
Bước theo Thần Khí – Vinam

C

*
Ca khen Thánh Linh – Nguyễn Bách
Ca tiếp liên (Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống) – Ái Diệu Vy Linh
Ca tiếp liên (Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống) – Giangtâm
Ca tiếp liên (Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống) – Sơn Dương
Ca tiếp liên (Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống) – Thái Nguyên
Ca tiếp liên (Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống) – Thanh Bình
Ca tiếp liên Lễ hiện xuống – Hương Vĩnh
Cầu Chúa Thánh Thần – Thanh Đạt
Cầu xin Chúa Thánh Thần – Martino Khúc Tiên
Cầu xin Chúa Thánh Thần – T.N Phan & Phương Linh
Cầu xin Chúa Thánh Thần – Phương Linh
Cầu xin Thánh Linh – Duy Linh PHN
Cơn gió-Lửa hồng – Trầm Thiên Thu
Của lễ Thánh Thần – Thanh Bình
Cúi xin Thánh Thần – Quang Uy
Cùng Chúa lên đền – Thanh Bình Tiếp tục đọc

*Thánh ca Tạ ơn – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

25 Năm ân phúc chan hòa – Vinam
25 Năm chuỗi ngày hồng ân – Đinh Công Huỳnh
25 Năm hồng ân – Linh Trần Thy
25 Năm hồng ân – Trinh Nguyên
25 Năm huynh đệ Đaminh – Nguyễn Quang Huy
25 Năm xin tạ ơn Thiên Chúa – Linh Huyền Dung
*
40 Năm hồng ân – Đinh Công Huỳnh Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Đinh Công Huỳnh – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)

BỘ LỄ – KINH NGUYỆN

*
Bộ lễ Nguyện Cầu – Đinh Công Huỳnh

NHẬP LỄ

*
Cung thánh huyền linh – Đinh Công Huỳnh
Hòa vang khúc nhạc – Đinh Công Lý & Đinh Công Huỳnh
Lòng hân hoan – Đinh Công Huỳnh
Nhịp bước lên đền – Đinh Công Huỳnh
Tiến lên đền thánh – Đinh Công Huỳnh
Về nơi cung thánh – Đinh Công Huỳnh
Về nhà Chúa ta – Đinh Công Huỳnh
Vui sướng biết bao – Đinh Công Huỳnh
* Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Huy Hoàng (Lm.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

NHẬP LỄ.

*
Ca tụng Chúa (Tv. 145)
Chung một tâm tình
Dâng Thánh lễ/1
Dâng Thánh lễ/2
Hãy tạ ơn (Tv. 135)
Lạy Chúa Thánh Thần
Lạy Thiên Chúa con thờ (Tv. 62)
Lạy Vua Giêsu
Mau về đây
Ôi thập giá cao sang – Lễ suy tôn Thập giá 14/09.
Reo hò mừng Chúa (Tv. 94)
Vui lên đền thánh (Tv. 21)
Vui lên nào (Is 35, 1-6a.10) – Chúa Nhật 3 Mùa Vọng/A.
Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Thanh Lâm – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Ai yêu mến Thầy – Thanh Lâm
Alleluia Chúa đã lên trời – Thanh Lâm
*
Bài ca thứ tha – Thanh Lâm
Bao la tình Ngài – Thanh Lâm
Bên Lòng Chúa Xót Thương – Quang Thoại & Thanh Lâm
*
Các mẫu Alleluia – Thanh Lâm
* Tiếp tục đọc

Tuyển tập Thánh ca – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Alleluia – Huỳnh Minh Kỳ
Đáp Ca & Alleluia – Lm. Huy Hoàng
Thánh Vịnh & Đáp Ca – Lm. Kim Long
*
Thánh Ca Phụng Vụ – Đinh Công Huỳnh
Thánh Ca (Phần 1) – Lm. Huy Hoàng
Thánh Ca (Phần 2) – Lm. Huy Hoàng
Thánh Ca (Phần 3) – Lm. Huy Hoàng
* Tiếp tục đọc

*Đức Mẹ (Dâng hoa) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
5 Sắc hoa hiệp thông – Thế Thông
5 Sắc hoa Mân Côi – Mai Nguyên Vũ (thơ: Từ Linh)
5 Sắc hoa tình Mẹ – Thế Thông
*
Anh đào ca – Thế Thông
*
Bài ca dâng Mẹ – Phạm Đức Huyến & Vũ Đình Ân
Bài ca tạ ơn – Bùi Ninh
Bông hoa lòng dâng Mẹ – Lê Ân Thiên
Bông hồng dâng Mẹ – Phanxicô
Bước về thánh đài – Thế Thông
* Tiếp tục đọc

*Hôn Phối – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

123…

*
25 Năm chuỗi ngày hồng ân – Đinh Công Huỳnh
25 Năm hồng ân – Ngọc Linh
40 Năm hồng ân – Đinh Công Huỳnh
50 Năm hôn phối – Nguyễn Chánh

A.

*
Alleluia 1
Alleluia 2
Alleluia 3
Alleluia – Liên Bình Định
Alleluia 4 – Mi Trầm
Alleluia – Ngọc Linh
Alleluai hôn phối – Đinh Công Huỳnh
Alleluia hôn phối – Ninh Doãn Hùng
Alleluia hôn phối – Thiên Lý Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Mi Trầm (Lm.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

NHẬP LỄ.

*
Ai được vào (Tv. 14) – Mi Trầm
Ai yêu mến Thầy – Mi Trầm
Con cần Chúa – Mi Trầm
Con hân hoan đi tìm – Mi Trầm
Con người mới – Mi Trầm
Con sẽ ca mừng (Tv. 26) – Mi Trầm
Chúa dạy – Mi Trầm
Chung tiếng lòng – Mi Trầm
Chúng con là ánh sáng – Mi Trầm (ý: Nguyễn Cao Siêu)  Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Ngọc Hân – Thư viện Thánh ca (Pdf.).

THEO ABC.

*
Bánh ta nuôi sống – Ngọc Hân
Bước đi với Ngài – Ngọc Hân
*
Ca khen tình yêu Chúa Trời – Ngọc Hân
Ca ngợi Mẹ – Ngọc Hân
Cậy lòng Chúa nhân từ – Ngọc Hân
Có Chúa trong đời – Ngọc Hân
Con chỉ ước mơ – Ngọc Hân
Con Chúa làm người – Ngọc Hân
Con đi tìm Chúa – Ngọc Hân
Cùng Mẹ con đi – Ngọc Hân
Cùng nhau lên đường – Ngọc Hân
Cuộc đời khi có Chúa – Ngọc Hân Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Giuse BCD (Lm.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Ánh sáng và bóng tối – Giuse BCD
Ân lộc Chúa ban (Tv. 32) – Giuse BCD
Ấn tính đời Linh mục – Giuse BCD
*
Ba người bạn đường Giêsu – Giuse BCD
Bài ca Giuse/1 – Giuse BCD
Bài ca Giuse/2 – Giuse BCD
Bài ca I-nha-xi-ô – Giuse BCD
Bài ca Stanislaw Kostka – Giuse BCD
Bài ca về người Giêsu hữu – Giuse BCD
* Tiếp tục đọc

*Thánh Thể-Thánh Tâm – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

A.

*
Ai ăn thịt Ta – Kim Long
Alleluia Lễ Mình Máu Thánh Chúa
Ân tình Chúa – Kim Long

B.

*
Bài ca suy tôn – Gioan Minh & Tiến Dũng
Bánh bởi Trời – Duy Tân
Bánh bởi Trời – Kim Long
Bánh bởi Trời – Nguyên Kha
Bánh bởi Trời – Phạm Liên Hùng
Bánh bởi Trời – Vũ Đình Ân
Bánh hằng sống – Hải Linh
Bánh hằng sống – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Bánh hằng sống – Thế Thông (thơ Từ Linh)
Bánh làm cho đói – Kim Long
Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Trầm Thiên Thu – Thư viện Thánh ca (PDF)

*
14 Chặng Thánh Giá – Trầm Thiên Thu
*
Ave Maria – Trầm Thiên Thu
Ai khôn ai dại – Trầm Thiên Thu
An bình ra đi – Trầm Thiên Thu
Ánh lung linh – Trầm Thiên Thu
Ánh sáng – Trầm Thiên Thu
Ánh sáng Chúa – Trầm Thiên Thu
Ánh sáng ngàn thu – Trầm Thiên Thu
Ánh sao lạ – Trầm Thiên Thu
Ân khúc – Trầm Thiên Thu
Ân tình Giáng Sinh – Trầm Thiên Thu
Ân tình miên man – Trầm Thiên Thu
Âu-tinh ngược dòng – Trầm Thiên Thu
* Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Trương Thế Bạch – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

NHẬP LỄ.

*
Vào đền thánh Chúa Trời – Trương Thế Bạch

ĐÁP CA.

*
Nguyện Chúa chúc phúc – Trương Thế Bạch

DÂNG LỄ.

*
Dâng Chúa trọn niềm thương yêu – Trương Thế Bạch
Lễ vật hiến dâng – Trương Thế Bạch
Tình con dâng hiến – Trương Thế Bạch

CA NGUYỆN – HIỆP LỄ.

*
Bên Giêsu – Trương Thế Bạch
Bến bờ yêu thương – Trương Thế Bạch
Biết chi đáp đền – Trương Thế Bạch
Biết khi nào Chúa đến – Trương Thế Bạch
Bước chân sải cánh mỏi mòn – Trương Thế Bạch
Ca vang tình thương Chúa – Trương Thế Bach
Cảm tạ hồng ân – Trương Thế Bạch
Cảm tạ tri ân Chúa – Trương Thế Bạch
Cánh diều đời con – Trương Thế Bạch
Cây bút chì trong tay Chúa – Trương Thế Bạch
Con chỉ là – Trương Thế Bạch
Chân lý yêu thương – Trương Thế Bạch
Chỉ có Ngài mà thôi/1 – Trương Thế Bạch
Chỉ có Ngài mà thôi/2 – Trương Thế Bạch
Chính Chúa chở che đời con – Trương Thế Bạch Tiếp tục đọc