*Nhạc sĩ Trương Thế Bạch – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

THÁNH VỊNH – ĐÁP CA.
Is. 12Thánh Ca Is 12Đức Mẹ viếng bà thánh Isave
Lc. 1Thánh Vịnh Lc 1CN 3B MV
Tv. 8Thánh Vịnh 8CN 15B TN
Tv. 18Thánh Vịnh 18CN 3B MC
Tv. 22Thánh Vịnh 22CN 16B TN
Tv. 23Thánh Vịnh 23Dâng Chúa vào đền thánh
Tv. 24Thánh Vịnh 24CN 1B MC
Tv. 26Thánh Vịnh 26CN 3B TN
Tv. 29Thánh Vịnh 29CN 13B TN
Tv. 31Thánh Vịnh 31CN 11B TN
Tv. 39Thánh Vịnh 39CN 2B TN
Thánh Vịnh 39Lễ Truyền Tin
Tv. 40Thánh Vịnh 40CN 7B TN
Tv. 44Thánh Vịnh 44Mẹ Lên Trời
Thánh Vịnh 44Têrêxa Hài Đồng Giêsu
Tv. 50Thánh Vịnh 50CN 5B MC
Tv. 79Thánh Vịnh 79CN 1B MV
Tv. 80Thánh Vịnh 80CN 9B TN
Tv. 81Thánh Vịnh 81CN 6B TN
Tv. 83Thánh Vịnh 83Thánh Phêrô Phaolô Tông Đồ
Thánh Vịnh 83Truyền Chức Thánh
Tv. 84Thánh Vịnh 84CN 2B MV
Tv. 88Thánh Vịnh 88CN 4B MV
Thánh Vịnh 88Đáp ca Lễ Thánh Giuse
Tv. 102Thánh Vịnh 102CN 8B TN
Thánh Vịnh 102CN 12B TN
Tv. 115Thánh Vịnh 115CN 2B MC
Thánh Vịnh 115MMT B
Tv. 122Thánh Vịnh 122CN 14B TN
Tv. 129Thánh Vịnh 129CN 10B TN
Tv. 136Thánh Vịnh 136CN 4B MC
Tv. 137Thánh Vịnh 137Tổng Lãnh Thiên Thần
Tv. 145Thánh Vịnh 145CN 4B TN
Tv. 146Thánh Vịnh 146CN 5B TN
THÁNH CA TIN MỪNG.
Ai làm lớn phải phục vụ
Ai nâng lên sẽ bị hạ xuống
Bên Chúa lắng nghe Lời Ngài
Cho con trái tim yêu thương
Cho con vượt qua cơn cám dỗ
Chúa vẫn trông chờ
Da Kêu gặp Chúa biến đổi cuộc đờiCN 31C TN
Dụ ngôn con chiên bị mất
Dụ ngôn hạt cải
Đón nhận nước trời bằng tâm hồn trẻ thơ
Gặp Chúa nơi anh em
Hãy làm giàu trước mặt Chúa
Hãy sống đời bé thơ
Hãy tỉnh thức và sẵn sàngCN 19C TN
Hãy yêu kẻ thù
Hiệp lời cầu nguyện
Lạc đà chui qua lỗ kim
Làm gì để được sống đời đời
Làm hòa anh em rồi dâng của lễ
Muốn theo Chúa hãy vác Thánh Giá
Nếu không ăn năn sẽ bị hủy diệt
Nhà phú hộ và Ladaro
Qua cửa hẹp vào Nước Trời
Về bên ChúaCN 5B TN
Vững tin cầu xin Chúa
DÂNG LỄ.
Lễ vật hiến dâng
Tình con dâng hiến
CA NGUYỆN – HIỆP LỄ.
Bên Giêsu
Cảm tạ tri ân Chúa
Chính Chúa chở che đời con
Giây phút thần tiên
Tình Chúa tình con
Tình Ngài thương con
Thánh Giá cuộc đời
Thập giá đời con
Trong tình Chúa vô biên
MÙA GIÁNG SINH.
Ân lộc Đêm Thánh
Bê Lem Chúa Giáng Sinh
Dâng gì cho Chúa Hài Đồng
Thật phúc thay (Tv 127)Lễ Thánh Gia Thất
Thương Chúa Hài Đồng
MÙA PHỤC SINH.
Mừng Chúa lên trời
ĐỨC MẸ.
Mẹ Nữ Trinh Vương
+
NGỢI CA ĐỨC MẸ.
Nguyện Mẹ thương
CÁC THÁNH.
Phêrô con có yêu Thầy không
Phúc thật tám mối
CHA MẸ.
Ơn nghĩa Cha Mẹ 1
Ơn nghĩa Cha Mẹ 2
Ơn nghĩa Cha Mẹ 3
Ơn nghĩa Cha Mẹ 4
CẦU HỒN.
Chốn luyện hình chờ mong
Mẹ thương các linh hồn
Thánh Vinh 22
TẬN HIẾN.
Yêu Chúa vẹn tình
HÔN PHỐI.
Bên Mẹ yêu thương
Bên nhau nguyện cầu
Nguyện cầu tình yêu
Phúc cho bạn
Tình Chúa ban tặng
Tình yêu Chúa ban
Tình yêu mãi mãi
Tình yêu trao dâng
Thật phúc thay
Trọn kiếp yêu nhau
Vinh phúc cho bạn
Vinh phúc người tôn sợ Chúa
+
NHẠC CƯỚI.
Sánh bước
THIẾU NHI.
Lần đầu đón Chúa
THỂ LOẠI THÁNH CA PHỤNG VỤ KHÁC.
Chúa trong đời con
NHẬP LỄ.

*
Tiến vào Thánh Cung

DÂNG LỄ.

Có gì mà dâng Chúa
Tâm tình hiến dâng Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Phạm Đức Huyến – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

BỘ LỄ – KINH NGUYỆN.

*
Bộ lễ Hương Kinh
Chúc tụng
Kinh Vinh Danh
Lạy Chiên Thiên Chúa
Thánh! Thánh! Thánh! Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Viết Chung – Thư viện Thánh Ca (Pdf.)

THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (NĂM B)

*
Chúa Nhật 1B Mùa Vọng – Đấng chăn dắt Israel (Tv. 79)
Chúa Nhật 1B Mùa Vọng – Xin hồi phục (Tv. 79)
Chúa Nhật 2B Mùa Vọng – Ơn cứu độ gần đến (Tv. 84)
Chúa Nhật 2B Mùa Vọng – Xin tỏ ra (Tv. 84)
Chúa Nhật 3B Mùa Vọng – Linh hồn tôi nhảy mừng (Lc. 1)
Chúa Nhật 4B Mùa Vọng – Con ca tụng (Tv. 88)
Chúa Nhật 4B Mùa Vọng – Tình thương của Chúa (Tv. 88)
Tiếp tục đọc

– Album: Tri ân Tình Chúa – Nhạc sĩ Hoàng Phương.

* Tiếp tục đọc

– Album: Tình yêu Giáng Sinh – Nhạc sĩ Thái Nguyên.

* Tiếp tục đọc

– Album: Cho một cuộc tình – Nhạc sĩ Thái Nguyên.

* Tiếp tục đọc