*Nhạc sĩ Trương Thế Bạch – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

THÁNH CA TIN MỪNG.

*
Chúa Nhật 25/A Thường niên (Mt, 1-19)
Chúa Nhật 31/A Thường niên (Mt 23, 1-12)

A.

*
Ai hiểu được tình Ngài (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Ai là anh em tôi (Lc 10,25-37) (Thánh ca Tin Mừng) (15 TN/C)

Ai làm lớn phải phục vụ (Thánh ca Tin Mừng)
Ai nâng lên sẽ bị hạ xuống (Thánh ca Tin Mừng) (22 TN/C)
Ánh mắt yêu thương (Mùa Chay)
Ân lộc Đêm Thánh (Mùa Giáng Sinh) Tiếp tục đọc

– Album: Tri ân Tình Chúa – Nhạc sĩ Hoàng Phương.

* Tiếp tục đọc

– Album: Tình yêu Giáng Sinh – Nhạc sĩ Thái Nguyên.

* Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Thái Nguyên (Lm.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

A.

*
Ai người có hiểu (Đức Mẹ)
Alleluia Alleluia (Alleluia)
Ánh sáng Belem (Mùa Giáng Sinh) 
Ánh sáng Belem (Hợp xướng)
Ăn năn tội mình (Thánh ca Tin Mừng) – CN 3C MC
Tiếp tục đọc

– Album: Cho một cuộc tình – Nhạc sĩ Thái Nguyên.

* Tiếp tục đọc

– Album: Lời Ngài con hát 1 – Nhạc sĩ Nguyễn Duy (Lm.)

* Tiếp tục đọc

– Album: Lời Ngài con hát 2 – Nhạc sĩ Nguyễn Duy (Lm.)

* Tiếp tục đọc

– Album: Chúa dắt dìu con – Nhạc sĩ Nguyên Lễ (Lm.)

* Tiếp tục đọc

– Album: Thân con cát bụi – Nhạc sĩ Huỳnh Minh Kỳ & Nhạc sĩ Đinh Công Huỳnh.

* Tiếp tục đọc

– Album: Các Thánh – Nhạc sĩ Phong Trần (Lm.)

* Tiếp tục đọc

– Album: Tổ ấm yêu thương – Nhạc sĩ Mai Nguyên Vũ.

ToAmYeuThuong-Front

Tiếp tục đọc

– Album: Lễ vật con dâng – Nhạc sĩ Phong Trần (Lm.)

Dâng lễ
Thể hiện: Vũ Phong Vũ
*

Tiếp tục đọc

– Album: Một mình con với Chúa – Nhạc sĩ Giang Ân.

MoiTinhGiesu2-MotMinhConVoiChua-Front

Chúa là tất cả đời con – Gia Ân  (Download)

Một mình con với Chúa – Diệu Hiền  (Download) Tiếp tục đọc

– Album: Cảm mến ân tình vol 1 – Nhạc sĩ M. Tigon (Sr.)

Áo cưới
Chủ đề: Tận hiến
Thể hiện: Ngọc Mai

Cảm mến ân tình
Chủ đề: Tận hiến
Thể hiện: Diệu Hiền & Ngọc Quy Tiếp tục đọc