*Nhạc sĩ Hùng Lân – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

I.

*
BỘ LỄ KINH NGUYỆN

Lạy Cha
+
NHẬP LỄ

Ai lên núi Chúa
Hồn con vươn lên
Trèo lên cao sơn
Vinh quang Chúa
Xin ơn Xem lễ
Xin trở nên thạch động
+ Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Nguyễn Hùng Cường (Lm.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*

ALLÊLUIA.

*
Alleluia Lễ Giáng Sinh
*

THÁNH VỊNH – ĐÁP CA.

*
Con no thỏa
Con sẽ chúc tụng
Chỉ trong Thiên Chúa
Chúa đã đối xử đại lượng
Chúa đã mạc khải ơn cứu độ Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Giang Ân – Thư viện Thánh Ca (Pdf.)

A.

*
Ân tình mẹ cha (Cha Mẹ)

B.

*
Bài Tango Noel (Nhạc Noel)
Bánh thơm rượu nồng (Dâng lễ)
* Bao la tình Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Bên đời lãng du (Thánh ca Vào đời) Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Liên Bình Định – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Alleluia – Liên Bình Đinh (HP)
Alleluia – Liên Bình Định (HX)
Alleluia – Liên Bình Định (MPS)
Alleluia, Amen – Liên Bình Định (MPS)
Ave Maria – Liên Bình Định (ĐM)
*
Ba Ngôi Thiên Chúa – Liên Bình Định (CBN)
Bài ca chúc tụng (Tv 148) – Liên Bình Định (NL)
Bài ca chúc tụng (Tv 148) – Liên Bình Định (TV)
Bụi tro – Liên Bình Định (MC) Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Ái Diệu Vy Linh (Sr.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.).

123…

*
25 Năm hồng ân thánh hiến (Tận hiến)
75 năm hồng phúc (Thánh ca Tạ Ơn)
125 năm hồng phúc lập dòng (Thánh ca Tạ Ơn)
125 năm hồng ân (Thánh ca Tạ Ơn) Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Xuân Đàn – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

ABC

*
Ca vang tình Chúa – Xuân Đàn
Cát bụi phận người – Xuân Đàn
Con tin Ngài thương đưa lối – Xuân Đàn
Con trông cậy vào Chúa – Xuân Đàn
Con vững tin vào Chúa – Xuân Đàn
Con xin đi theo Chúa – Xuân Đàn
Của lễ tình con – Xuân Đàn
Cuộc tình nay đã nên duyên – Xuân Đàn
* Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Hoài Đức (Lm.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Ave, Maris Stella – Hoài Đức
*
Bài ca hợp nhất (Tv. 132) – Hoài Đức
Bí tích nhiệm mầu – Hoài Đức
*
Cao cung lên – Hoài Đức & Nguyễn Khắc Xuyên
Cao cung lên – Hòa âm Liên Bình Định
Cao cung lên – Hòa âm Ngọc Linh
Cao cung lên – Hòa âm Tiến Linh
Cất tiếng ca mừng – Hoài Đức Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Hải Nguyễn – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Alleluia Giáng Sinh – Hải Nguyễn
Alleluia Lễ Truyền thống – Hải Nguyễn
Ave Maria – Hải Nguyễn
*
Ba mầu nhiệm chính – Hải Nguyễn
Ba ông vua – Hải Nguyễn
Bài ca thân ái – Hải Nguyễn
Bài học yêu thương – Hải Nguyễn
Bộ lễ Anh đào – Hải Nguyễn
Bộ lễ Huyền ca – Hải Nguyễn
Bộ lễ Tây nguyên – Hải Nguyễn
* Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Duy Tân – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Anh em hãy đi – Duy Tân
Anh em hãy ra đi (Truyền giáo)
*
Ba vị Đạo sĩ – Duy Tân
Bài ca Linh mục – Duy Tân & Ân Đức
Bài ca khải hoàn – Duy Tân
Bánh bởi trời – Duy Tân
Bình an của Chúa – Duy Tân
* Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Vinam – Thư viện Thánh Ca (Pdf.)

25 năm ân phúc chan hòa – Vinam (TCTO)
*
Alleluia (CN PS C) – Vinam (ĐC)
Ánh mắt nhân từ (Tv. 6) – Vinam (TV)
*
Bánh hóa nhiều (Lễ Mình Máu Thánh Chúa C) – Vinam (TCTM)
Bên cung điện (Tv. 70) – Vinam (NL)
Bên Mẹ Mân Côi – Vinam (ĐM)
Bước tới thiên nhan – Vinam (NL)
Bước theo Thần khí – Vinam (CTT) Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Trùng Dương – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

B.

*
Bàn thánh Chúa (Nhập Lễ)
Bao la hơn biển sóng (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Bêlem ơi! Nơi Chúa sinh ra (Mùa Giáng Sinh)
Bóng chiều tắt rồi (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Bước theo Mẹ (Đức Mẹ)

C.

*
Cảm tạ hồng ân (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Cánh đồng truyền giáo (Truyền Giáo)
Cát bụi (Cầu Hồn)
Con dâng lên Mẹ (Đức Mẹ)
Con đi tìm Ngài vì đã gặp Ngài (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Con nay trở về (Mùa Chay)
Con tiến vào đền thánh (Nhập Lễ)
Của lễ con dâng (Dâng Lễ)
Của lễ dâng Ngài (Dâng Lễ)
Cùng Mẹ bước theo Chúa (Hôn Phối)
Cùng về bên Chúa (Nhập Lễ)

Ch.

*
Cho con đến trên đồi Canvê (Mùa Chay)
Cho con kêu tên Mẹ (Đức Mẹ)
Cho con tiến vào (Nhập Lễ)
Cho tình yêu chắp cánh (Hôn Phối)
Chúa đã sống lại (Mùa Phục Sinh)
Chúa đã thương gọi về (Cầu Hồn)
Chúa là gia nghiệp đời con (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Chúa ơi! Ngài là thượng đế (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Chúa ơi! Phận người ra đi (Cầu Hồn)
Chúa sinh ra đời (Mùa Giáng Sinh)
Chuông chiều (Nhập Lễ)
Chuông ngân vang (Mùa Giáng Sinh)

D.

*
Dâng Chúa thiên đình (Dâng Lễ)
Dâng lên Chúa tình yêu (Hôn Phối)

Đ.

*
Đây lễ vật con dâng lên Cha (Dâng Lễ)
Đây mùa sương tuyết (Mùa Giáng Sinh)
Đây vì sao sáng (Mùa Giáng Sinh)
Đêm an bình (Mùa Giáng Sinh)
Đêm nay Noel (Mùa Giáng Sinh)
Đến với Chúa (Nhập Lễ)
Đi lên đền thánh (Nhập Lễ)
Đời người phôi pha (Cầu Hồn)
Đường lên nhà Chúa (Nhập Lễ)

H.

*
Hạnh phúc ấm êm (Hôn Phối)
Hãy đi rao truyền Lời Chúa (Truyền Giáo)
Hân hoan tiến lên đền thánh (Nhập Lễ)
Hình như là thử thách (Thánh ca Vào Đời)
Hồng ân Thiên Chúa (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Hỡi loài người ơi Chúa sống lại rồi (Mùa Phục Sinh)
Huyền nhiệm tình yêu (Hôn Phối)
Hương trầm tỏa bay lên cao (Dâng Lễ)

K.

*
Kính chào Mẹ (Đức Mẹ)

L.

*
Lấp lánh trời cao (Mùa Giáng Sinh)
Lạy Chúa! Chúa muốn con làm gì (Tận Hiến)
Lạy Chúa! Xin hãy xót thương (Cầu Hồn)
Lạy Thánh Giuse! Xin xót thương (Các Thánh)
Lễ vật con dâng (Dâng Lễ)
Lên bàn thánh Chúa (Nhập Lễ)
Lên đường đi về nhà Chúa (Nhập Lễ)
Lên nhà Chúa (Nhập Lễ)
Lời Chúa (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Lời dâng (Dâng Lễ)
Lời kinh chiều (Thánh ca Vào Đời)
Lời kinh dâng Chúa (Dâng Lễ)
Lời Ngài gọi cuối chân mây (Thánh ca Vào Đời)

M.

*
Mẹ đã đi qua đường trần (Đức Mẹ)
Mẹ hằng cứu giúp (Đức Mẹ)
Mẹ khóc thương con người (Đức Mẹ)
Mẹ là Nữ vương bình an (Đức Mẹ)
Mẹ La Vang (Đức Mẹ)
Mẹ La Vang (Ngợi ca Đức Mẹ)
Mẹ lên trời (Đức Mẹ)
Mẹ ơi xin hãy xót thương (Đức Mẹ)
Mỗi ngày là một hồng ân (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Một đời con xin hát (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Một đời hiến dâng (Tận Hiến)
Một đời ngợi ca/1 (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Một đời ngợi ca/2 (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Một đời ngợi ca/3 (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Một đời ngợi ca/4 (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Một đời ngợi ca/5 (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Một đời người (Cầu Hồn)
Mùa đông năm xưa (Mùa Giáng Sinh)

N.

*
Noel đã trở về (Mùa Giáng Sinh)
Nửa đêm Chúa sinh ra đời (Mùa Giáng Sinh)

Ng.

*
Ngày vui hạnh phúc (Hôn Phối)
Ngày xuân (Xuân)
Nguồn điện tình yêu Chúa (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Nguyện cầu (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)

Nh.

*
Như cơn gió thoảng qua (Cầu Hồn)
Như làn trầm hương bay lên (Dâng Lễ)

P.

*
Phó thác (Thánh ca Vào Đời)

Q.

*
Qua đường Thập giá mới tới vinh quang (Mùa Chay)
Quỳ đây khấn dâng lên Mẹ (Đức Mẹ)

S.

*
Suy tưởng (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)

T.

*
Tại sao con vẫn chưa rao truyền Lời Chúa (Truyền Giáo)
Tiến lên bàn thánh (Nhập Lễ)
Tiếng chuông sinh nhật (Mùa Giáng Sinh)
Tìm về tin yêu (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Tình Chúa cao vời (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Tình Chúa tình người (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Tình Chúa yêu con (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Tình yêu Thập tự (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Từ u tối vực sâu (Cầu Hồn)
Từ vực sâu (Cầu Hồn)
Từ vực sâu u tối (Cầu Hồn)
Tựa làn trầm hương bay cao (Dâng Lễ)
Tưởng rằng có lúc (Thánh ca Vào Đời)

Th.

*
Tháng 10 tháng Mân Côi (Đức Mẹ)
Thánh Giuse đấng công chính (Các Thánh)
Thân phận con người (Cầu Hồn)
Thao thức (Thánh ca Vào Đời)

Tr.

*
Trầm hương bay cao (Dâng Lễ)
Trần gian là cõi tạm (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Trần thế Chúa đã đi qua (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Trọn vẹn lời kinh dâng Chúa (Nhập Lễ)
Trong gian nan Chúa thương vô vàn (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Trời cao ơi (Mùa Vọng)
Trời đêm Bêlem (Mùa Giáng Sinh)

V.

*
Về nhà Chúa (Nhập Lễ)

X.

*
Xin chào mọi người ở lại (Cầu Hồn)
Xin Chúa Thánh Thần (Chúa Thánh Thần)
Xin dâng Ngài (Dâng Lễ)
Xin hãy mở lòng con ra (Nhập Lễ)
Xin Mẹ đừng bỏ con (Ngợi ca Đức Mẹ)
*

Thánh ca theo Nhạc sĩ (Pdf.)

Trên 1000 Ca khúc


Trên 500 Ca khúc
.


Trên 300 Ca khúc
.

Trên 200 Ca khúc
.

Trên 100 Ca khúc
.

Trên 50 Ca khúc
.

Trên 25 Ca khúc
.

 

*Nhạc sĩ Trần Kim Lan – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

NGỢI CA ĐỨC MẸ
*
Hai tiếng xin vâng
Năm sự hoán cải
Xin cầu cho chúng con
*
NHẠC NOEL
*
Giáng Sinh Sài Gòn
Hà Nội Giáng Sinh
*
THỂ LOẠI THÁNH CA KHÁC
*
Ánh mắt Chúa
Bánh trường sinh
Bến phước
Bữa tiệc ly cuối   Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Xuân Thảo (Lm.) – Thư viện Thánh Ca (Pdf.)

Các tầng trời – Xuân Thảo (NL)
Con chiên đã bị giết – Xuân Thảo (CKV)
Con nâng tâm hồn lên – Xuân Thảo (MV)
Con nâng tâm hồn lên – Xuân Thảo & Tiến Linh (MV)
*
Chỉ có một điều cần – Xuân Thảo (TCTM)
Chúa chịu Phép Rửa – Xuân Thảo (NL)
Chúa nuôi dân Người – Xuân Thảo (MMT)
Chúa nuôi dân Người – Xuân Thảo (TT.TT)
Chúng tôi đã thấy – Xuân Thảo (MGS)
* Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Lê Ân Thiên – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
BỘ LỄ & KINH NGUYỆN
*
Bộ lễ: Ban phép Thêm Sức – Lê Ân Thiên (BL.KN)
Bộ lễ: Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội – Lê Ân Thiên (BL.KN)
*
NHẬP LỄ
*
Con hân hoan – Lê Ân Thiên (NL)
Chúa Nhật 24 thường niên – Lê Ân Thiên (NL)
Lời Chúa – Lê Ân Thiên (NL)
Tiến về Nhan Thánh – Lê Ân Thiên (NL)
Từng bước đi lên – Lê Ân Thiên (NL)
Từng nhịp chân – Lê Ân Thiên (NL)
*
DÂNG LỄ Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Phương Anh (Lm.) – Thư viện Thánh Ca (PDF)

NHẬP LỄ
*
Dòng lịch sử hồng ân – Lm. Phương Anh
Muôn dân hỡi – Lm. Phương Anh
*
DÂNG LỄ
*
Lễ dâng/5
Nếu con chợt nhớ
*
CA NGUYỆN – HIỆP LỄ
*
Chỉ có một tấm bánh – Lm. Phương Anh
Lời kinh thiết tha 1 – Lm. Phương Anh
Lời kinh thiết tha 2 – Lm. Phương Anh
Mùa hồng ân đã tới rồi – Lm. Phương Anh
Suối trường sinh – Lm. Phương Anh
Tình thương của Chúa – Lm. Phương Anh   Tiếp tục đọc