*Nhạc sĩ Kim Long (Lm.) (Theo Tựa đề) – Thư viện Thánh Ca (Pdf.).

A.

*

Ai ăn thịt Ta – Kim Long
Ai ẩn mình nơi Chúa – Kim Long
Ai cho hồn con (Nhập Lễ)
Ai được cư ngụ (Thánh vịnh – Đáp ca)
Ai liều mạng sống (Mùa Chay)
Ai mong tìm Chúa (+Hoàng Khánh) (Nhập Lễ)
Ai muốn theo Ta – Kim Long
Ai sẽ cho con – Kim Long
Ai sẽ được lên – Kim Long
Ai tuyên xưng Ta (Các Thánh)
Ai trông tìm Chúa – Kim Long
Ai vào nơi cung thánh (Nhập Lễ)
Ai vào nhà Chúa – Kim Long
Alleluia (Alleluia)
Anh em sống chung một nhà – Kim Long Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Kim Long (Lm.) (Theo Chủ đề) – Thư viện Thánh Ca (Pdf.).

 

BỘ LỄ – KINH NGUYỆN

*
Bộ lễ Ca lên đi/1
Bộ lễ Ca lên đi/2
Bộ lễ Ca lên đi/3
Bộ lễ Ca lên đi/4
Bộ lễ Ca lên đi/5
Bộ lễ Ca lên đi 3 (Bản đệm đàn)
* Tiếp tục đọc