*Nhạc sĩ Thanh Lâm (Nguyễn) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

A.

*
Ai yêu mến Thầy (Tuần Thánh)

Alleluia Chúa đã lên trời (Mùa Phục Sinh)

B.

*
Bài ca thứ tha (Mùa Chay)
Bao la tình Ngài (Tận Hiến)
Bên Lòng Chúa Xót Thương (Mùa Phục Sinh) Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Phong Trần (Lm. ) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Bên Giêsu
Bên máng lừa (Dâng lễ)
*
Ca khen Thánh Mônica (Các Thánh)
Ca mừng Chúa Giáng Sinh (Nhập lễ)
Ca mừng Chúa Giáng Sinh (tt)
Ca ngợi Thánh Giuse
Ca tụng Thánh Giuse
Các Thánh Anh Hài (Nhập lễ)
Con dâng lên Ngài/1 (Dâng lễ)
Con thuộc về Chúa (Tận hiến)
Của lễ con dâng (Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa)
Cùng Ba Vua dâng lễ vật (Dâng lễ)
Cùng bước theo Thầy Giêsu
Cùng đi Bêlem (Mùa Giáng Sinh)
Cùng với Ba Vua (Dâng lễ)
* Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Trịnh Vĩnh Thành – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Ai tin xin gì sẽ được (Ca nguyện – Hiệp lễ) – Tgp. Sài Gòn 19/03/2020

B.

*
Bài ca niềm vui Phục Sinh (Mùa Phục Sinh) – Tgp. Sài Gòn 19/03/2020
Bàn tay yêu thương – Nhạc Thiếu nhi
Bữa tiệc ly cuối cùng (Tuần Thánh) – Tgp. Sài Gòn 19/03/2020

C.

*
Con biết lấy gì – Dâng lễ
Con đi tìm Ngài – Ca nguyện-Hiệp lễ
Con quyết theo Ngài – Mùa Chay
Con xin chọn Thánh Giá – Ca nguyện-Hiệp lễ
Con xin chúc tụng Ngài (Dâng lễ) – Tgp. Sài Gòn 19/03/2020
Con xin tạ ơn – Thánh ca Tạ Ơn
Cùng cất lên muôn lời ca (Nhập lễ) – Tgp. Sài Gòn 19/03/2020
Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Hải Triều – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*

123.

*
9 Lời nguyện cầu Tuần cửu nhật kính Thánh Martinô (Các Thánh)

A.

*
Abba Cha ơi (Thiếu nhi)
Ai nhìn lên Chúa (Thiếu nhi)
Ai rước Chúa (Thánh ca Tin Mừng)
Ai rước Chúa (Hòa âm Liên Bình Định) (Thiếu nhi)
Ai rước Chúa (Thiếu nhi)
Ai vất vả (Thánh ca Tin Mừng)
Ai vất vả (Thiếu nhi)
Ánh mắt Chúa nhìn (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Ánh sáng bừng lên (Mùa Giáng Sinh)
Ánh sáng Đức Tin (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Áp-ba Cha ơi (Thánh ca Tin Mừng)
Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Hoàng Viết Hùng – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Năm A.
*
Chúa Nhật 1 MV/A (Tv. 121)
Chúa Nhật 2 MV/A (Tv. 71) (1)
Chúa Nhật 2 MV/A (Tv. 71) (2)
Lễ Mẹ Vô Nhiễm (Tv. 97) (1)
Lễ Mẹ Vô Nhiễm (Tv. 97) (2)
Chúa Nhật 3 MV/A (Tv. 145) (1)
Chúa Nhật 3 MV/A (Tv. 145) (2)
Chúa Nhật 4 MV/A (Tv. 23)

Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Cao Huy Hoàng – Thư viện Thánh ca (Pdf.).

THEO ABC

*
Alleluia sau Giáng Sinh (Mùa Giáng Sinh)
Alleluia vọng 1 (Mùa Vong)
Alleluia vọng 2 (Mùa Vọng)
Ánh sáng cứu rỗi (Mùa Giáng Sinh)
*
Bạn ơi vui lên (Hôn phối)
Bạn tình ơi hãy hát (Hôn phối)
Bao giờ con được nghỉ ngơi (Mùa Giáng Sinh)
Bà mẹ công giáo tạ ơn (Nhạc Sinh hoạt Đoàn thể)
Bên dòng sông Babylon (Tv. 136) (Mùa Vọng)
Biết khi nào chủ về (Thánh ca Tin Mừng)
* Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Nguyễn Quang Huy – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

123.

*
10 Năm cựu Tu sinh Đa minh (Nhạc sinh hoạt đoàn thể)
25 Năm huynh đệ Đa minh (Thánh ca Tạ Ơn)

A.

*
Anh em hãy vui lên (Nhập lễ 3 Mùa Vọng) Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Thanh Bình (Lm.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

NHẬP LỄ.

*
Bài ca vũ trụ (Tv. 95) – Chúa Nhật 3 Thường Niên
Ca mừng Danh Chúa (Tv. 53) – Chúa Nhật 16 Thường Niên
Cùng Chúa lên đền – Lễ Thêm Sức
Chúa công minh (Tv. 118) – Chúa Nhật 23 Thường Niên
Chúa đã tác tạo (Đn. 3,31-42) – Chúa Nhật 26 Thường Niên
Chúa là phần rỗi (Tv. 27) – Chúa Nhật 12 & 25 Thường Niên
Chúa ngự trong Thánh Điện (Tv. 67) – Chúa Nhật 17 Thường Niên
Chúa Phục Sinh (Tv. 138)
Đền Thánh sáng ngời (Mc. 10,46-52) – Chúa Nhật 30 Thường Niên/B
Đường lên Thánh Điện – Lễ Thêm Sức
Hân hoan Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Phạm Liên Hùng (Lm.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.).

THEO ABC

.
Ai không bỏ mình – Phạm Liên Hùng
Ai sẽ vào – Phạm Liên Hùng
Ai yêu mến Thầy – Phạm Liên Hùng
Alleluia Chúa chiến thắng – Phạm Liên Hùng
Alleluia Chúa đã sống lại – Phạm Liên Hùng
*
Bài ca cảm ơn – Phạm Liên Hùng
Bài ca đầu năm – Phạm Liên Hùng
Bài ca hạt giống – Phạm Liên Hùng
Bài ca hợp nhất – Phạm Liên Hùng
Bài ca tôn vinh – Phạm Liên Hùng
Bài ca Phục Sinh – Phạm Liên Hùng Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Trọng Khẩn (Lm.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Bài ca đức mến – Trọng Khẩn
Bài ca mùa đông – Trọng Khẩn
Biểu tượng của tình yêu – Trọng Khẩn
Bóng hình của mẹ – Trọng Khẩn
Bước vào nhà Chúa – Trọng Khẩn
*
Ca khúc biệt ly – Trọng Khẩn
Ca mừng Mẹ đầy ơn phúc – Trọng Khẩn
Có nhau trong đời – Trọng Khẩn
Con đường cứu độ (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Con đường theo Chúa (Ca Nguyện – Hiệp Lễ) Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Huỳnh Minh Kỳ – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

THEO ABC.

*
Alleluia (Câu xướng toàn tập ABC) – Huỳnh Minh Kỳ
Ai hay tự hào – Huỳnh Minh Kỳ
Ai muốn làm người lớn nhất – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Ai muốn theo Ta – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Anrê Kim Thông – Huỳnh Minh Kỳ
Ánh mắt Chúa xót thương – Huỳnh Minh Kỳ
Ánh sáng và bóng tối – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
* Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Từ Duyên (Lm.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

NHẬP LỄ
*
Giêsu Kitô – Từ Duyên
*
ĐÁP CA – ALLELUIA
*
(A+B+C)
Alleluia Phục Sinh A+B+C – Từ Duyên
Alleluia Trước Phúc Ân Tết A+B+C – Từ Duyên
Các câu xướng đáp Tuần Thánh A+B+C – Từ Duyên
Cám ơn Thượng Đế A+B+C (Tv. 103) – Từ Duyên
Chúa chịu Phép Rửa A+B+C (Tv. 28) – Từ Duyên
Chúa Nhật 2 Phục Sinh A+B+C (Tv. 117) – Từ Duyên
Chúa Nhật Lễ Lá A+B+C (tv. 21) – Từ Duyên
Kiệu Lá A+B+C – Từ Duyên
Lễ Gioan Tẩy Giả A+B+C (tv. 138) – Từ Duyên
Lễ Hiện Xuống A+B+C (Tv. 103) – Từ Duyên
Lễ Mẹ Thiên Chúa A+B+C (Tv. 67) – Từ Duyên
Lễ Phêrô & Phaolô 1 (Tv. 33) – Từ Duyên   Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tuyên (Lm.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

A.

*
Ai là anh em tôi? (Thánh ca Tin Mừng)

B.

*
Bài ca họp đoàn (Nhạc Sinh hoạt Đoàn thể)
Bàn tay Chúa đó (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Bạn ơi đến với Giêsu  (Thánh ca Vào đời)
Bên Chúa dâng kinh – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Bên Chúa yêu thương – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Bên Mẹ – Nguyễn Văn Tuyên (NCĐM)
Bên Mẹ hạnh phúc – Nguyễn Văn Tuyên
Bộ lễ Tình thương 2 – Nguyễn Văn Tuyên
Bộ lễ Vào đời – Nguyễn Văn Tuyên (BL.KN)
Bước theo Ngài – Nguyễn Văn Tuyên

C.

*
C.
*
Ca lên đền thánh – Nguyễn Văn Tuyên (TH)
Ca nhập lễ 9 – Nguyễn Văn Tuyên (DL)
Cảm ơn Ngài – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Cảm tạ Chúa đi – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Cảm tạ Chúa Trời – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Canh tân tâm hồn – Nguyễn Văn Tuyên (MC)
Cầu cùng Chúa – Nguyễn Văn Tuyên
Cầu cho cha mẹ 2 – Nguyễn Văn Tuyên (CM)
Cầu cho cha mẹ 6 – Nguyễn Văn Tuyên (CM)
Cầu cho gia đình – Nguyễn Văn Tuyên (CM)
Cầu kinh cho con – Nguyễn Văn Tuyên (CH)
Có những đêm – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Có những lần – Nguyễn Văn Tuyên (MC)
Con biết Chúa yêu con – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Con ca vang – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Con cần Chúa – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Con dâng – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Con đến van xin – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Con đi tìm – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Con đường Chúa đi – Nguyễn Văn Tuyên (MC)
Con mến Mẹ La Vang – Nguyễn Văn Tuyên (ĐM)
Con mến tin – Nguyễn Văn Tuyên
Con muốn gần bên Chúa – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Con nào dám quên – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Con tìm Chúa 1 – Nguyễn Văn Tuyên
Con tìm Chúa 2 – Nguyễn Văn Tuyên
Con tin có một ngày – Nguyễn Văn Tuyên
Con tin có Thiên đàng – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Con tin rằng Chúa yêu con – Nguyễn Văn Tuyên
Con trông cậy – Nguyễn Văn Tuyên
Con vẫn dâng lời kinh – Nguyễn Văn Tuyên
Con về bên Cha 1 – Nguyễn Văn Tuyên (MC)
Con về bên Cha 2 – Nguyễn Văn Tuyên (MC)
Con về bên Chúa 3 – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Con xin được hôn Chúa – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Con xin là – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Con xin yêu Chúa – Nguyễn Văn Tuyên
Của lễ đời con – Nguyễn Văn Tuyên (TN)
Cùng Mẹ lên đường – Nguyễn Văn Tuyên (ĐM)

Ch.

*
Ch.
*
Chỉ mình Chúa – Nguyễn Văn Tuyên (TCVĐ)
Chỉ yêu Chúa thôi – Nguyễn Văn Tuyên
Cho con biết ăn năn – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Cho con bình an – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Chờ con Chúa nhé – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Chúa có buồn – Nguyễn Văn Tuyên (TCVĐ)
Chúa cùng con đi – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Chúa dạy con – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Chúa đã đối xử – Nguyễn Văn Tuyên
Chúa hỡi con về – Nguyễn Văn Tuyên (MC)
Chúa hỡi cho con – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Chúa muốn gì nơi con – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Chúa muốn nơi con – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Chúa ở đâu? – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Chúa thương con – Nguyễn Văn Tuyên (MC)
Chúa vẫn bên con – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Chúa vẫn chờ – Nguyễn Văn Tuyên (MC)
Chúa vẫn chờ 2 – Nguyễn Văn Tuyên (MC)
Chúa vẫn yêu – Nguyễn Văn Tuyên

D.

*
D.
*
Dâng Chúa cuộc đời – Nguyễn Văn Tuyên (DL)
Dâng Chúa gia đình con – Nguyễn Văn Tuyên (NVGĐ)
Dâng Chúa lời cảm tạ – Nguyễn Văn Tuyên
Dâng Chúa tim con – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Dâng Chúa tình con – Nguyễn Văn Tuyên (DL)
Dâng Chúa tình yêu – Nguyễn Văn Tuyên (HP)
Dâng Chúa tình yêu 2 – Nguyễn Văn Tuyên (HP)
Dâng Chúa tháng năm – Nguyễn Văn Tuyên (DL)
Dâng Chúa Việt Nam – Nguyễn Văn Tuyên (DL)
Dâng đời hôn nhân – Nguyễn Văn Tuyên (HP)
Dâng đời Linh mục – Nguyễn Văn Tuyên (TH)
Dâng lên Ba Ngôi – Nguyễn Văn Tuyên
Dâng lên Chúa – Nguyễn Văn Tuyên (DL)
Dâng Ngài đời con – Nguyễn Văn Tuyên
Dâng tiến 4 – Nguyễn Văn Tuyên (DL)
Dâng tình yêu – Nguyễn Văn Tuyên (HP)
Diệu ca – Nguyễn Văn Tuyên (HP)
Dòng sông ơn thánh – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)

Đ.

*
Đ.
*
Đau thương hạnh phúc – Nguyễn Văn Tuyên (MC)
Đôi mắt Chúa – Nguyễn Văn Tuyên
Đời con có Chúa – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Đời còn lại gì – Nguyễn Văn Tuyên (CH)
Đời vui biết bao – Nguyễn Văn Tuyên
Đừng bỏ con Chúa ơi – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)

G.

*
G.
*
Gọi tên mẹ yêu – Nguyễn Văn Tuyên (CM)
*
Giêsu khoan nhân – Nguyễn Văn Tuyên
Giờ nào Chúa đến – Nguyễn Văn Tuyên (CH)
Giọt nước mắt ân tình – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)

H.

*
H.
*
Hãy nhìn xuống Chúa ơi – Nguyễn Văn Tuyên
Hãy trở về với Chúa – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Hôm nay con về – Nguyễn Văn Tuyên
Hồn con khao khát Chúa – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Hy vọng của tôi – Nguyễn Văn Tuyên (TCVĐ)

K.

*
K.
*
Kinh an bình – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Kinh cầu dâng người thân – Nguyễn Văn Tuyên
Kinh chữ hiếu – Nguyễn Văn Tuyên (TN)
Kinh chữ tình – Nguyễn Văn Tuyên (HP)
Kinh dâng cha mẹ – Nguyễn Văn Tuyên (CM)
Kinh mẹ ru – Nguyễn Văn Tuyên (CM)
Kinh ru của mẹ – Nguyễn Văn Tuyên
Kinh tạ ơn – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Kinh tình yêu – Nguyễn Văn Tuyên (NL)
Kinh từng ngày – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Kinh yêu thương – Nguyễn Văn Tuyên (HP)
Kính dâng về Ngài – Nguyễn Văn Tuyên (DL)

Kh.

*
Kh.
*
Khi con suy tưởng – Nguyễn Văn Tuyên
Không bao giờ dám quên – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)

L.

*
L.
*
Lạy Xác Thể Chí Thánh – lời Nguyễn Văn Tuyên
Lệ kinh cho con – Nguyễn Văn Tuyên (CH)
Lệ khóc cho con – Nguyễn Văn Tuyên
Lễ dâng cuộc đời – Nguyễn Văn Tuyên (DL)
Lễ vật dâng Chúa – Nguyễn Văn Tuyên (DL)
Linh mục người là ai – Nguyễn Văn Tuyên (TH)
Loan báo Tin mừng – Nguyễn Văn Tuyên
Lòng mẹ cho con – Nguyễn Văn Tuyên (CM)
Lời ca dâng Mẹ – Nguyễn Văn Tuyênn(ĐM)
Lời ca đêm đông – Nguyễn Văn Tuyên (MGS)
Lời ca từng ngày – Nguyễn Văn Tuyên (NL)
Lời cầu bên hang Bêlem – Nguyễn Văn Tuyên (MGS)
Lời cầu cho Việt Nam – Nguyễn Văn Tuyên (TCVĐ)
Lời cầu đêm nay – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Lời cầu kinh đêm nay – Nguyễn Văn Tuyên (TCVĐ)
Lời cầu trong đêm – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Lời kinh cậy trông – Nguyễn Văn Tuyên (CM)
Lời kinh của mẹ – Nguyễn Văn Tuyên (CM)
Lời kinh đêm – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Lời kinh lên trời – Nguyễn Văn Tuyên
Lời mẹ yêu – Nguyễn Văn Tuyên
Lời kinh nguyện cầu 1 – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Lời kinh nguyện cầu 2 – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Lời kinh nguyện cầu 3 – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Lời kinh tạm biệt – Nguyễn Văn Tuyên (CH)
Lời kinh trong đêm – Nguyễn Văn Tuyên (CH)
Lời khuyên duy nhất – Nguyễn Văn Tuyên (CM)
Lời mẹ ru 1 – Nguyễn Văn Tuyên (CM)
Lời mẹ ru 2 – Nguyễn Văn Tuyên (CM)
Lời Ngài dẫn lối – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Lời tình đoan hứa – Nguyễn Văn Tuyên (HP)
Lời tình yêu – Nguyễn Văn Tuyên (CM)

M.

*
M.
*
Mân Côi dâng Mẹ – Nguyễn Văn Tuyên (ĐM)
Mẹ đã cho con – Nguyễn Văn Tuyên
Mẹ giã từ con – Nguyễn Văn Tuyên (CH)
Mẹ hát ru con – Nguyễn Văn Tuyên (CM)
Mẹ ơi! Con mến Mẹ – Nguyễn Văn Tuyên (NCĐM)
Mẹ ơi! Đưa con về – Nguyễn Văn Tuyên (NCĐM)
Mẹ ơi! Nguyện cầu với con – Nguyễn Văn Tuyên (ĐM)
Mẹ ơi! Thương con nhé – Nguyễn Văn Tuyên (ĐM)
Mẹ ru con – Nguyễn Văn Tuyên
Mẹ sầu bi – Tiến Dũng & Nguyễn Văn Tuyên
Missouri/Corona bên Mẹ – Nguyễn Văn Tuyên
Món quà từng ngày – Nguyễn Văn Tuyên
Một đời dâng Chúa – Nguyễn Văn Tuyên (NL)
Một ngày sẽ đến – Nguyễn Văn Tuyên
Mùa đông ơn thánh – Nguyễn Văn Tuyên (MGS)

N.

*
N.
*
Năm Thánh hi vọng – Nguyễn Văn Tuyên (TLTCPVK)
Năm Thánh hồng ân – Nguyễn Văn Tuyên (TLTCPVK)
Nếu đời con có Chúa – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Niềm nhớ quê hương – Nguyễn Văn Tuyên (TLTCK)
Niềm vui có Chúa – Nguyễn Văn Tuyên (TCVĐ)
Niềm vui của người cha già – Nguyễn Văn Tuyên
Niềm vui năm hai ngàn – Nguyễn Văn Tuyên
Niềm xác tín của con 1 – Nguyễn Văn Tuyên (TH)
Niềm xác tín của con 2 – Nguyễn Văn Tuyên (TH)
Niềm xác tín của con 3 – Nguyễn Văn Tuyên (TH)
Niềm xác tín của con 4 – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Niềm xác tín của con 5 – Nguyễn Văn Tuyên (TH)
Niềm xác tín của con 6 – Nguyễn Văn Tuyên (TH)
Niềm xác tín của con 7 – Nguyễn Văn Tuyên (NL)
Niềm xác tín của con 9 – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Niềm xác tín của con 10 – Nguyễn Văn Tuyên (TH)
Niềm xác tín của con 12 – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Niềm xác tín của con 13 – Nguyễn Văn Tuyên (TH)
Niềm xác tín của con 14 – Nguyễn Văn Tuyên (TH)
Niềm xác tín của con 15 – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Niềm xác tín của con 16 – Nguyễn Văn Tuyên (TH)
Niềm xác tín của con 17 – Nguyễn Văn Tuyên (TH)
Niềm xác tín của con 18 – Nguyễn Văn Tuyên (TH)
Niềm xác tín của con 21 – Nguyễn Văn Tuyên (TH)
Nước mắt hồng ân – Nguyễn Văn Tuyên (TCVĐ)
Nước mắt mẹ ru – Nguyễn Văn Tuyên (CM)
Nước mắt yêu thương – Nguyễn Văn Tuyên (CM)

Ng.

*
Ng.
*
Ngài chết vì yêu – Nguyễn Văn Tuyên
Ngài đã thương yêu – Nguyễn Văn Tuyên (TH)
Ngài là Chúa tình yêu – Nguyễn Văn Tuyên (CH)
Ngồi bên Thánh giá – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Ngồi bên Thánh giá (2) – Nguyễn Văn Tuyên
Ngước nhìn Thánh giá – Nguyễn Văn Tuyên (MC)

Nh.

*
Nh.
*
Nhã ca – Nguyễn Văn Tuyên (HP)
Nhập lễ 2 – Nguyễn Văn Tuyên (NL)
Nhìn cây Thánh giá – Nguyễn Văn Tuyên
Nhớ mẹ – Nguyễn Văn Tuyên (CM)

O.

*
O.
*
Ở lại với con – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Ơn cha nghĩa mẹ – Nguyễn Văn Tuyên
Ơn nghĩa cha mẹ – Nguyễn Văn Tuyên (CM)
Ơn Trời cho con – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)

Q.

*
Q.
Quỳ đây bên Chúa – Nguyễn Văn Tuyên
Quỳ đây dâng Chúa – Nguyễn Văn Tuyên (HP)

R.

*
R.
*
Ra đi về với Chúa – Nguyễn Văn Tuyên (CH)
Rồi đến một ngày – Nguyễn Văn Tuyên (CH)

S.

*
S.
*
Sẽ có một ngày – Nguyễn Văn Tuyên (CH)
Sẽ có ngày – Nguyễn Văn Tuyên (CH)
Sao Cha im lặng? – Nguyễn Văn Tuyên (TCVĐ)

T.

*
T.
*
Tạ ơn Chúa – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Tạ ơn Thiên Chúa muôn đời – Nguyễn Văn Tuyên
Tại sao Chúa chọn con – Nguyễn Văn Tuyên (TH)
Tiếng ca dâng Chúa – Nguyễn Văn Tuyên (NL)
Tìm Chúa ở đâu? – Nguyễn Văn Tuyên (TCVĐ)
Tìm Chúa trong thinh lặng – Nguyễn Văn Tuyên
Tìm kính sợ Chúa – Nguyễn Văn Tuyên
Tìm về tình yêu Chúa – Nguyễn Văn Tuyên
Tình ba cho con – Nguyễn Văn Tuyên (CM)
Tình ca chúc khen – Nguyễn Văn Tuyên (TCVĐ)
Tình con cho ba – Nguyễn Văn Tuyên
Tình con khốn khó – Nguyễn Văn Tuyên (TCVĐ)
Tình Chúa đưa con về – Nguyễn Văn Tuyên
Tình Chúa nhân từ – Nguyễn Văn Tuyên (TCVĐ)
Tình Chúa Phục Sinh – Nguyễn Văn Tuyên (TCVĐ)
Tình Chúa tình con – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Tình Chúa trong thinh lặng – Nguyễn Văn Tuyên
Tình hôn nhân – Nguyễn Văn Tuyên
Tình mẹ bên con – Nguyễn Văn Tuyên (CM)
Tình mẹ cho con – Nguyễn Văn Tuyên (CM)
Tình mẹ cho con (2) – Nguyễn Văn Tuyên (CM)
Tình mẹ ru con – Nguyễn Văn Tuyên (CM)
Tình mẹ Việt Nam – Nguyễn Văn Tuyên (CM)
Tình một đời – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Tình Ngài bền vững – Nguyễn Văn Tuyên (TCVĐ)
Tình Ngài cho con – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Tình Ngài thương con – Nguyễn Văn Tuyên (TCVĐ)
Tình Ngài vô biên – Nguyễn Văn Tuyên (TCVĐ)
Tình Thánh giá – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Tình Thánh giá (2) – Nguyễn Văn Tuyên
Tình thiên thu – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Tình thương của Chúa – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Tình thương trao người – Nguyễn Văn Tuyên (TCVĐ)
Tình trời cao – Nguyễn Văn Tuyên
Tình Trời thập tự – Nguyễn Văn Tuyên (MC)
Tình Trời thế đó – Nguyễn Văn Tuyên (TCVĐ)
Tình yêu của Chúa – Nguyễn Văn Tuyên (HP)
Từ khắp muôn phương – Nguyễn Văn Tuyên (ĐM)
Tựa bên lòng Chúa – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Từng ngày xin yêu Chúa – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)

Th.

*
Th.
*
Thánh giá Chúa là niềm vui – Nguyễn Văn Tuyên (TH)
Thánh giá nào cho con – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Thánh giá nào cho con 2 – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Thánh giá riêng con – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Thánh giá tình yêu – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Thánh Tâm Chúa yêu con – Nguyễn Văn Tuyên (TT.TT)
Thắp sáng trong con – Nguyễn Văn Tuyên (TH)
Thập giá yêu thương – Nguyễn Văn Tuyên (MC)
Theo Ngài yêu người – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Theo trăng nguyện cầu – Nguyễn Văn Tuyên (NVGĐ)
Thiên đường là đây – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Thương mẹ ngàn thương – Nguyễn Văn Tuyên (CM)

Tr.

*
Tr.
*
Trở về bên Chúa 1 – Nguyễn Văn Tuyên (MC)
Trở về bên Chúa 2 – Nguyễn Văn Tuyên (MC)
Trở về bên Chúa 3 – Nguyễn Văn Tuyên (MC)
Trở về bên Chúa 4 – Nguyễn Văn Tuyên (MC)
Trở về bên Chúa 5 – Nguyễn Văn Tuyên (MC)

U.

*
U.
Ước mơ tình yêu – Nguyễn Văn Tuyên (HP)
Ước mơ thiên đàng – Nguyễn Văn Tuyên (TCVĐ)

V.

*
V.
*
Về đây dâng Chúa – Nguyễn Văn Tuyên (MC)
Vì đó là Chúa – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Với con vào đời – Nguyễn Văn Tuyên
Vươn tay nguyện cầu – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)

X.

*
X.
*
Xin cám ơn – Nguyễn Văn Tuyên (TCVĐ)
Xin cám ơn Mẹ – Nguyễn Văn Tuyên
Xin cám ơn Ngài – Nguyễn Văn Tuyên (MC)
Xin cám ơn Ngài – Nguyễn Văn Tuyên (TCVĐ)
Xin cám ơn người cám ơn đời – Nguyễn Văn Tuyên (TCVĐ)
Xin dâng Cha – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Xin dâng Ngài – Nguyễn Văn Tuyên (TN)
Xin dâng Ngài (2) – Nguyễn Văn Tuyên
Xin đôi mắt Chúa – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Xin được làm – Nguyễn Văn Tuyên
Xin là người tình của Chúa – Nguyễn Văn Tuyên
Xin hôn đôi tay Chúa – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Xin một lần nữa – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Xin Ngài dẫn đưa – Nguyễn Văn Tuyên
Xin nhìn xuống đời con – Nguyễn Văn Tuyên (TCVĐ)
Xin trái tim Chúa – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Xin trái tim Chúa – Nguyễn Văn Tuyên (TT.TT)
Xin yêu Chúa hết lòng – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Xin yêu tình Giêsu 1 – Nguyễn Văn Tuyên
Xin yêu tình Giêsu 2 – Nguyễn Văn Tuyên

Y.

*
Y.
*
Yêu Chúa giữa cuộc đời – Nguyễn Văn Tuyên
Yêu Chúa từ đây – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Yêu Chúa thôi – Nguyễn Văn Tuyên
Yêu Mẹ bốn mùa – Nguyễn Văn Tuyên (NCĐM)
Yêu thương như Chúa – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
*
*
Thánh ca theo Nhạc sĩ (Pdf.)

Trên 1000 Ca khúc


Trên 500 Ca khúc
.


Trên 300 Ca khúc
.

Trên 200 Ca khúc
.

Trên 100 Ca khúc
.

Trên 50 Ca khúc
.

Trên 25 Ca khúc
.

 

*Nhạc sĩ Viễn Xứ – Thư viện Thánh ca (Pfd.)

CA NGUYỆN
*
Alleluia Lễ Hôn Phối – Viễn Xứ
Ai gánh nặng – Viễn Xứ
Ân tình Chúa – Viễn Xứ
Ave Maria – Viễn Xứ
Bài ca tình yêu – Viễn Xứ
Bao mừng vui – Viễn Xứ
Benedictus – Viễn Xứ
Bơ vơ – Viễn Xứ
Bước chân Tin Mừng – Viễn Xứ
Bước theo Ngài – Viễn Xứ
Cảm tạ – Viễn Xứ  Tiếp tục đọc