*Nhạc sĩ Têrêsa (Sr.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

(Imprimatur – Tgp. Sài Gòn: 28.10.2015) (Imprimatur – Tgp. Sài Gòn: 06.09.2002) (Imprimatur – Tgp. Sài Gòn: 23.07.2019) (Imprimatur – Tgp. Nha Trang: 01.03.2021)
Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Viễn Xứ – Thư viện Thánh ca (Pfd.)

CA NGUYỆN.

*
Alleluia Lễ Hôn Phối – Viễn Xứ
Ai gánh nặng – Viễn Xứ
Ân tình Chúa – Viễn Xứ
Ave Maria – Viễn Xứ
Bài ca tình yêu – Viễn Xứ
Bao mừng vui – Viễn Xứ
Benedictus – Viễn Xứ
Bơ vơ – Viễn Xứ
Bước chân Tin Mừng – Viễn Xứ
Bước theo Ngài – Viễn Xứ
Cảm tạ – Viễn Xứ  Tiếp tục đọc

Nhạc sĩ Hoàng Viết Hùng – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (NĂM B).

*
Chúa Nhật 1B Mùa Vọng (Tv. 79) – Bài 1Bài 2
Chúa Nhật 2B Mùa Vọng (Tv. 84) – Bài 1Bài 2
Chúa Nhật 3B Mùa Vọng (Lc. 1)
Chúa Nhật 4B Mùa Vọng (Tv. 88) – Bài 1Bài 2
*
Vọng Giáng Sinh (Tv. 88) – Bài 1Bài 2
Đêm Giáng Sinh (Tv. 95) – Bài 1
Sáng Giáng Sinh (Tv. 96) – Bài 1Bài 2
Ngày Giáng Sinh (Tv. 97) – Bài 1Bài 2Bài 3
* Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Xuân Minh – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (MÙA VỌNG & GIÁNG SINH).

*
Chúa Nhật 1A Mùa Vọng (Tv. 121)
Chúa Nhật 2A Mùa Vọng (Tv. 71)
Chúa Nhật 3A Mùa Vọng (Tv. 145)
Chúa Nhật 4A Mùa Vọng (Tv. 23)
*
Chúa Nhật 1B Mùa Vọng (Tv. 79)
Chúa Nhật 2B Mùa Vọng (Tv. 84)
Chúa Nhật 3B Mùa Vọng (Lc. 1)
Chúa Nhật 4B Mùa Vọng (Tv. 88)
* Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Trịnh Vĩnh Thành – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

NHẬP LỄ.

*

A.

*
*Ai được lên núi thánh (Thánh vịnh – Đáp ca)
*Ai muốn theo Ta (Thánh ca Tin Mừng) 
*Ai tin xin gì sẽ được (Ca nguyện – Hiệp lễ)
An toàn giao thông (Nhạc Thiếu nhi)

B.

*
*Bài ca niềm vui Phục Sinh (Mùa Phục Sinh)
Bàn tay yêu thương (Nhạc Thiếu nhi)
Bố, con (Nhạc Thiếu nhi)
*Bữa tiệc ly cuối cùng (Tuần Thánh) Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Thành Tâm (Lm.) – Thư viện Thánh Ca (Pdf.)

A.

*
Ave Maria (Đức Mẹ)
Ai kính sợ Chúa/Tv 127 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Alleluia! Hát lên người ơi (Alleluia) + Trần Sỹ Tín
Alleluia! Hát lên người ơi (Mùa Phục Sinh) + Trần Sỹ Tín
Anh em hãy đi/Tv 116 (Thánh vịnh – Đáp ca)

B.

*
Bài ca dâng lễ (Mùa Phục Sinh)
Bài ca Đức Cậy/Tv 21 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Bài ca Đức Mến (Thánh ca Tin Mừng)
Bài ca hiệp nhất (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Bài ca Môisen (Thánh ca Tin Mừng)
Bài ca tin yêu (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Bài ca thống hối (Thánh ca Tin Mừng)
Bài ca vũ trụ/Tv148 (Nhập lễ)
Bạn đường (Thánh ca Vào đời)
Bêlem Yuđê (Mùa Giáng Sinh)
Bí tích Tình yêu (Mình Máu Thánh)
Bộ lễ Vào đời 2006 (Bộ lễ – Kinh nguyện) Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Phạm Liên Hùng (Lm.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.).

A.

*
Ai không bỏ mình (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Ai sẽ vào (Nhập lễ)
Ai yêu mến Thầy (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Alleluia Chúa chiến thắng (Alleluia)
Alleluia Chúa đã sống lại (Alleluia)
Alleluia Chúa đã sống lại (Mùa Phục Sinh)

B.

*
Bài ca cảm ơn (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Bài ca đầu năm (Xuân)
Bài ca hạt giống (Mùa Phục Sinh)
Bài ca hợp nhất (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Bài ca tôn vinh (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Bài ca Phục Sinh (Mùa Phục Sinh) Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Nguyễn Thanh Lâm – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

A.

*
Ai yêu mến Thầy (Tuần Thánh)

Alleluia Chúa đã lên trời (Mùa Phục Sinh)

B.

*
Bài ca thứ tha (Mùa Chay)
Bao la tình Ngài (Tận Hiến)
Bên Lòng Chúa Xót Thương (Mùa Phục Sinh) Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Phong Trần (Lm. ) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Bên Giêsu
Bên máng lừa (Dâng lễ)
*
Ca khen Thánh Mônica (Các Thánh)
Ca mừng Chúa Giáng Sinh (Nhập lễ)
Ca mừng Chúa Giáng Sinh (tt)
Ca ngợi Thánh Giuse
Ca tụng Thánh Giuse
Các Thánh Anh Hài (Nhập lễ)
Con dâng lên Ngài/1 (Dâng lễ)
Con thuộc về Chúa (Tận hiến)
Của lễ con dâng (Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa)
Cùng Ba Vua dâng lễ vật (Dâng lễ)
Cùng bước theo Thầy Giêsu
Cùng đi Bêlem (Mùa Giáng Sinh)
Cùng với Ba Vua (Dâng lễ)
* Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Nguyễn Quang Huy – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

123.

*
10 Năm cựu Tu sinh Đa minh (Nhạc sinh hoạt đoàn thể)
25 Năm huynh đệ Đa minh (Thánh ca Tạ Ơn)

A.

*
Anh em hãy vui lên (Nhập lễ 3 Mùa Vọng) Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Thanh Bình (Lm.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

NHẬP LỄ.

*
Bài ca vũ trụ (Tv. 95) – Chúa Nhật 3 Thường Niên
Ca mừng Danh Chúa (Tv. 53) – Chúa Nhật 16 Thường Niên
Cùng Chúa lên đền – Lễ Thêm Sức
Chúa công minh (Tv. 118) – Chúa Nhật 23 Thường Niên
Chúa đã tác tạo (Đn. 3,31-42) – Chúa Nhật 26 Thường Niên
Chúa là phần rỗi (Tv. 27) – Chúa Nhật 12 & 25 Thường Niên
Chúa ngự trong Thánh Điện (Tv. 67) – Chúa Nhật 17 Thường Niên
Chúa Phục Sinh (Tv. 138)
Đền Thánh sáng ngời (Mc. 10,46-52) – Chúa Nhật 30 Thường Niên/B
Đường lên Thánh Điện – Lễ Thêm Sức
Hân hoan Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Trọng Khẩn (Lm.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Bài ca đức mến – Trọng Khẩn
Bài ca mùa đông – Trọng Khẩn
Biểu tượng của tình yêu – Trọng Khẩn
Bóng hình của mẹ – Trọng Khẩn
Bước vào nhà Chúa – Trọng Khẩn
*
Ca khúc biệt ly – Trọng Khẩn
Ca mừng Mẹ đầy ơn phúc – Trọng Khẩn
Có nhau trong đời – Trọng Khẩn
Con đường cứu độ (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Con đường theo Chúa (Ca Nguyện – Hiệp Lễ) Tiếp tục đọc