*Nhạc sĩ Nguyễn Văn Trinh (Lm.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

A.

*
Ai cho ta ăn (Thánh ca Tin Mừng)

C.

*
Ca nhập lễ 2 (Nhập lễ)
Ca nhập lễ 4 (Nhập lễ)
Ca nhập lễ 9 (Nhập lễ)
Ca nhập lễ 11 (Nhập lễ)
Cảm tạ 2 (Ca nguyện – Hiệp lễ) Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Xuân Tưởng – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

C.

*
Con đến với Chúa đây (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Con mơ ngày nào (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Chúa làm người (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa nhân hậu (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa nhân hậu/Tv 35 (Cầu hồn)
Chúa thương người (Ca nguyện – Hiệp lễ) Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Cát Minh – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

B.

*
Bài ca dâng Chúa (Hợp xướng)
Bên sông Babilon (Hợp xướng)
Bộ Lễ Chúa Thánh Thần (Bộ lễ – Kinh nguyện)

C.

*
Của lễ con dâng (Dâng lễ)
Cùng vui lên (Mùa Phục Sinh)
Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Martino Khúc Tiên – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

A.

*
Abba Lạy Cha (Kết lễ)

C.

*
Cảm tạ hồng ân Chúa (Kết lễ)
Cảm tạ Thiên Chúa (Kết lễ)
Canvê Cha khát (Mùa Chay)
Cầu xin Chúa Thánh Thần (Chúa Thánh Thần)
Con về La Vang (Đức Mẹ) Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Viết Phương – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Bao la lòng thương xót Chúa (Lòng Thương Xót Chúa)
Bao la Tình Chúa – Giang Ân (Hòa âm)
Bên Mẹ Núi Cúi (Ngợi ca Đức Mẹ)
Biết lấy gì đền đáp (Chủ đề)
*
Ca mừng Thánh Faustina (Các Thánh)
Ca tụng Chúa – Chu Văn Quang (Hòa âm)
Có Mẹ chở che (Ngợi ca Đức Mẹ)
Chúa là đường đi (Kết lễ)
Chúa mời gọi (Truyền giáo)
Chúa trong gia đình (Nhạc về Gia đinh)
*
Dâng Mẹ gia đình và Giáo xứ con (Nhạc về Gia đinh)
Dâng trọn hồn xác (Ca nguyện – Hiệp lễ)

Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Quốc Thái – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Bước thời gian (Tận hiến)
*
Ca dâng mùa xuân (Xuân)
Ca tụng danh Chúa (Thánh vịnh – Đáp ca)
Cậy trông Chúa đến (Mùa Vọng) – Gp. Toronto 15.08.2015
Của lễ nồng say (Dâng lễ)

Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Quốc Vinh – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Ai được vào (Tv. 14) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Ai nghẹn ngào (Tv. 125) (Thánh vịnh – Đáp ca)
AI sẽ được vào (Tv. 14) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Anh em một nhà (Nhạc Sinh hoạt Đoàn thể)

Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Cát Linh – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Bí tích Rửa tội (Giáo lý ca)
*
Cám ơn (Giáo lý ca)
Cảm tạ Cha (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Có gì dâng Mẹ (Đức Mẹ)
*
Chúa ở khắp mọi nơi (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Dâng lên Ngài (Dâng lễ)
Diệu khúc Mân Côi (Đức Mẹ)
Do đâu (Giáo lý ca)

Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Nguyễn Bá Trang – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
THÁNH CA
*
Bạn tôi là Linh mục (Thánh ca Vào đời)
Bước đường Hồng ân (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Ca tụng Danh Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Chúa Xuân bốn mùa yêu thương (Xuân) – Imprimatur
*
Dâng trọn yêu thương (Tận hiến)
*

Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ M. Tigon (Sr.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
350 năm Hồng ân (Thánh ca Tạ ơn)
*
Áo cưới (Tận hiến)
Ân tình Mẹ Cha (Hiếu kính Mẹ Cha)
*
Bước chân tìm về (Mùa Chay)
*
Cảm mến ân tình (Tv. 23) (Tận hiến)
Cám ơn Cha (Hiếu kính Mẹ Cha)
Công ơn Mẹ Cha (Hiếu kính Mẹ Cha)

Tiếp tục đọc