*Nhạc sĩ Xuân Hoàng – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Halleluia/1
Halleluia/2
Halleluia/3
Halleluia/4
Câu xướng chung mọi lễ
Của lễ hiến dâng (Dâng lễ)
Chính Thầy là đường (Câu xướng) Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Nguyễn Bá Trang – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Bước đường hồng ân
Chúa Xuân bốn mùa yêu thương
Đêm đông đón Chúa Hài Đồng
Đông tiếc
Đường Chúa đi
Hãy có lòng nhân từ
Hãy đến với Ta
Hiển Thánh Augustino
Hoa tháng Năm
Lên đường cùng Đức Ki-tô Tiếp tục đọc

Nhạc sĩ dưới 25 Ca khúc – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Nhạc sĩ An Bình (Lm.)
Nhạc sĩ An Lệ Thanh

*
50 Xuân tươi thắm Lộc Trời – An Lệ Thanh (TCTO)
Bài Tango thống hối – An Lệ Thanh (MC)
Con dâng lên Mẹ – An Lệ Thanh (ĐM)
Con thương mến vô cùng – An Lệ Thanh (NCĐM)
Con xin tín thác – An Lệ Thanh (LTXC)
Chúa bên tôi – An Lệ Thanh (TLTCPVK)
Đêm nguyện cầu – An Lệ Thanh (TLTCPVK)
Khải hoàn khúc Phục Sinh – An Lệ Thanh (MPS)
Khúc hoan ca – An Lệ Thanh (MGS)
Lời ru thánh – An Lệ Thanh (CM)
Một chiều mùa đông – An Lệ Thanh (MGS)
Nếu con trên đỉnh Canvê – An Lệ Thanh (MC)
Nếu là bụi tro – An Lệ Thanh (MC)
Ngày con trở về – An Lệ Thanh (MC)
Phút giao duyên – An Lệ Thành (HP)
Thập giá vui – An Lệ Thanh (TLTCPVK)
Xuân này thương nhớ – An Lệ Thanh (HKMC) Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Nguyễn Sơn – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Của lễ tiến dâng (Dâng lễ)
Cùng nhau về Nhà Chúa (Tv. 121) (Nhập lễ)
Cửa Thiên Đàng (Cầu hồn)
Cửa Thiên Đàng (Nhập lễ)
*
Chúa ban sự sống (Mùa Phục Sinh)
Chúa ban sự sống (Nhập lễ)
Chúa chăn dắt (Tv. 22) (Thánh vịnh)
Chúa đáp lời (Nhập lễ) (1 Mùa Chay)
Chúc mừng 10 năm Linh mục (Thánh ca Tạ Ơn)
Chúc tụng Chúa đi (Nhập lễ) Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Hoàng Phương (Sr.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Ánh sáng bừng lên – Ca Nhập lễ Lễ Rạng Đông Giáng Sinh
Bình an đã đến – Ca Nhập lễ Lễ Đêm Giáng Sinh
Bốn mùa (Tv. 64)
Cảm tạ hồng ân – Tận Hiến
Con luôn khát khao – Tận Hiến
Chào Xuân – Xuân
Chỉ có Chúa – Tận Hiến
Chìa khóa ước mơ – Xuân Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Phạm Trung – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Bài ca Thánh Vịnh – Phạm Trung (TLTCPVK)
Bài hát ru đêm thánh – Phạm Trung (MGS)
Bốn mùa dâng Mẹ – Phạm Trung (ĐM)
*
Cảm tạ lòng thương xót Chúa – Phạm Trung (LTXC)
Con cần Chúa – Phạm Trung (thơ: Từ Linh)
Con có một Tổ quốc – Phạm Trung (TLTCPVK)
Con với Mẹ – Phạm Trung (ĐM)
Con xin làm kiếp phù sa – Phạm Trung (CN.HL)
Cùng Mẹ con dâng Chúa Hài Nhi – Phạm Trung (MGS) Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Trần Minh Hứa – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Alleluia – Trần Minh Hứa (ALL)
Bài ca cảm tạ – Trần Minh Hứa (TH)
Bài ca mùa đông – Trần Minh Hứa (MV)
Ca mừng tử đạo – Trần Minh Hứa (CT)
Cùng dâng Chúa – Trần Minh Hứa (DL)
Chúa đại lượng – Trần Minh Hứa (ĐC)
Chúa oai phong – Trần Minh Hứa (CKV)
Chúa sẽ cùng con đồng hành – Trần Minh Hứa (TH) Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Hoàng Kim Tốt (Lm.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Ai là anh em tôi – Hoàng Kim Tốt (TCTM)
Bài ca Đức Ái – Hoàng Kim Tốt (TCTM)
Biển hồ Tiberia – Hoàng Kim Tốt (TCTM)
Chiếc áo chùng thâm – Hoàng Kim Tốt (TH)
Chúa là gia nghiệp – Hoàng Kim Tốt (TH)
Chúa là gia nghiệp (khấn) – Hoàng Kim Tốt (TH)
Chúa thương chọn con – Hoàng Kim Tốt (TH)
Chúa thương chọn con (khấn) – Hoàng Kim Tốt (TH)
Đức Mẹ TàPao – Hoàng Kim Tốt (NCĐM)
Đức Mẹ TàPao (4 bè) – Hoàng Kim Tốt (NCĐM) Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Ninh Doãn Hùng – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Alleluia Lễ cầu hồn – Ninh Doãn Hùng (ĐC)
Ân tình Chúa – Ninh Doãn Hùng (CN.HL)

Ca khúc lên đền 2 – Ninh Doãn Hùng (NL)
Ca khúc lên đền 3 – Ninh Doãn Hùng (NL)
Ca tiếp liên (Mùa Phục Sinh) – Ninh Doãn Hùng (MPS)
Cảm tạ hồng ân – Ninh Doãn Hùng (CN.HL)
Chào xuân mới – Ninh Doãn Hùng (X)
Cho con gọi tên Ngài – Ninh Doãn Hùng (CN.HL) Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Dao Kim (Lm.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Bài ca dâng hiến – Dao Kim & Trầm Hương (CN.HL)
Bài ca dâng hiến – Dao Kim & Trầm Hương (TH)
Bài ca dâng hiến – Dao Kim & Trầm Hương (TNKL)
Bài ca dâng hiến – Trầm Hương & Dao Kim (hòa âm Liên Bình Định) (CN.HL)
Bài ca dâng hiến 1 – Dao Kim (TH)
Bài ca dâng hiến 2 – Dao Kim (TH)
Ca khúc trầm hương – Dao Kim (CBN)
Ca khúc trầm hương – Hùng Lân & Dao Kim (DL)
Cầu nguyện cho cha mẹ – Dao Kim (CM) Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Kim Đường – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Bài ca Thiếu nhi Thánh Thể – Kim Đường (TN)
Bài ca tình yêu – Kim Đường (CN.HL)
Bến quê bình an – Kim Đường (CN.HL)
Chúa là nguồn vui – Kim Đường (TH)
Dâng Chúa tấm lòng – Kim Đường (CN.HL)
Dâng Mẹ Maria – Kim Đường (ĐM)
Diệu kỳ đường lối Chúa – KIm Đường (CN.HL)
Gương Chúa gọi mời – Kim Đường (TT)
Giai khúc tình yêu – Kim Đường (TH) Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Fa Thăng (Lm.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Ai muốn theo Ta – Fa Thăng (TH)
*
Ca tụng Chúa khoan dung – Fa Thăng (TCTM)
Ca tụng tình thương Chúa – Fa Thăng (CN.HL)
Cánh đồng truyền giáo – Fa Thăng (TG)
*
Chúa sống trong tôi – Fa Thăng (TCTM)
*
Giêsu người yêu của tôi – Fa Thăng (CN.HL) Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Ân Duy – Thư viện Thánh ca (Pdf)

*
Ai muốn theo Ta – Ân Duy (TG)
*
Bài ca niềm tin – Ân Duy (TG)
Bài ca tôn vinh – Ân Duy (NL)
Bài học yêu thương – Ân Duy (TLTCPVK)
*
Cảm nghiệm – Ân Duy (TLTCPVK)
Câu hát tạ ơn – Ân Duy (TG)
Chúc vinh Mẹ – Ân Duy (ĐM)
*
Dâng lời chúc tụng – Ân Duy (TG) Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Hoàng Luật (Lm.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Ai có thể – Hoàng Luật (TH)
Ân huệ Chúa – Hoàng Luật (TH)
*
Cảm tạ tình Chúa – Hoàng Luật (TH)
Con nâng hồn lên – Hoàng Luật (TH)
Con thuộc về Chúa 1 – Hoàng Luật (TH)
Con thuộc về Chúa 2 – Hoàng Luật (TH)
*
Chỉ Chúa mà thôi – Hoàng Luật (TH) Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Nguyên Nhung – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Anh hùng Tử đạo Việt Nam – Nguyên Nhung (CT)
*
Bài ca người thừa sai – Nguyên Nhung (TG)
Bước chân trở về – Nguyên Nhung (MC)
*
Có chi sánh nổi – Nguyên Nhung (CN.HL)
Cùng Mẹ tri ân Chúa – Nguyên Nhung (ĐM)
*
Chúa đã sống lại – Nguyên Nhung (MPS)
Chúc tụng Chúa – Nguyên Nhung (CN.HL) Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Dấu Chân – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Ca mừng Hai Thánh Tông đồ (Các Thánh)
*
Chết cho tình yêu (Mùa Chay)
Chúc tụng Lòng thương xót (Lòng Thương Xót Chúa)
*
Đầu năm dâng Chúa – (Xuân)
Đây những giọt máu tử đạo (Các Thánh)
Đức Maria Người Mẹ Giáo Hội (Đức Mẹ)
*
Fatima Tiếng gọi yêu thương (Đức Mẹ)
*
Hát về Thánh Giuse (Các Thánh)
Hoài niệm Giáng Sinh (Mùa Giáng Sinh)
Hoan ca Mẹ Vô Nhiễm (Đức Mẹ)
*
Khúc hát Alleluia (Mùa Phục Sinh)
* Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Hà Xuân Huy – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Áo trắng thầm lặng – Hà Xuân Huy (TLNCGK)
*
Bài ca Trung tâm Mồ côi Thị Nghè – Hà Xuân Huy (TLNCGK)
Bài ngữ pháp đời tôi – Hà Xuân Huy (NGT)
*
Cảm tạ Thiên Chúa – Hà Xuân Huy (NC)
Cùng bạn bước theo Giêsu – Hà Xuân Huy (NGT)
*
Chỉ mình Chúa biết – Hà Xuân Huy (TLTCK)
Chỉ yêu mình Chúa – Hà Xuân Huy (TLTCK)
Cho ngày mai tươi sáng – Hà Xuân Huy (NSHĐT)
* Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Chính Tâm – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Ave Maria de Fatima – Chính Tâm (ĐM)
*
Ca mừng – Chính Tâm (CT)
Chúa đã sống lại rồi – Chính Tâm (MPS)
Chúa là sự sáng – Chính Tâm (TV)
Chúc tụng Chúa Xuân – Chính Tâm (X)
*
Dâng Chúa Ba Ngôi – Chính Tâm (CBN)
Dâng lễ với Mẹ – Chính Tâm (ĐM)
Dâng lên Cha – Chính Tâm (DL)
Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô – Chính Tâm (CT)
* Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Cát Minh – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Bài ca dâng Chúa – Cát Minh (HX)
Bên sông Babilon – Cát Minh (HX)
Bộ Lễ Chúa Thánh Thần – Cát Minh (BL.KN)
*
Của lễ con dâng – Cát Minh (DL)
Cùng vui lên – Cát Minh (MPS)
* Tiếp tục đọc