*Nhạc sĩ Phạm Xuân Chiến – Thư viện Thánh ca (Pdf.).

THEO ABC

.
Bài ca đêm Giáng Sinh – Phạm Xuân Chiến
Bình an của Chúa – Phạm Xuân Chiến
Bụi tro thân con – Phạm Xuân Chiến
*
Ca mừng Mẹ Thiên Chúa – Phạm Xuân Chiến
Ca mừng Thánh Martino – Phạm Xuân Chiến
Câu hò dâng Chúa – Phạm Xuân Chiến
Con đường Giêsu – Phạm Xuân Chiến
Cùng với Mẹ con dâng – Phạm Xuân Chiến
Cuộc đời Thánh Martino – Phạm Xuân Chuến Tiếp tục đọc

Advertisements

*Nhạc sĩ Ngọc Hân – Thư viện Thánh ca (Pdf.).

THEO ABC.

*
Bánh ta nuôi sống – Ngọc Hân
Bước đi với Ngài – Ngọc Hân
*
Ca khen tình yêu Chúa Trời – Ngọc Hân
Ca ngợi Mẹ – Ngọc Hân
Cậy lòng Chúa nhân từ – Ngọc Hân
Có Chúa trong đời – Ngọc Hân
Con chỉ ước mơ – Ngọc Hân
Con Chúa làm người – Ngọc Hân
Con đi tìm Chúa – Ngọc Hân
Cùng Mẹ con đi – Ngọc Hân
Cùng nhau lên đường – Ngọc Hân
Cuộc đời khi có Chúa – Ngọc Hân Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Giuse BCD (Lm.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Ánh sáng và bóng tối – Giuse BCD
Ân lộc Chúa ban (Tv. 32) – Giuse BCD
Ấn tính đời Linh mục – Giuse BCD
*
Ba người bạn đường Giêsu – Giuse BCD
Bài ca Giuse/1 – Giuse BCD
Bài ca Giuse/2 – Giuse BCD
Bài ca I-nha-xi-ô – Giuse BCD
Bài ca Stanislaw Kostka – Giuse BCD
Bài ca về người Giêsu hữu – Giuse BCD
* Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Phong Trần (Lm. ) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Bên Giêsu – Phong Trần
Ca ngợi Thánh Giuse – Phong Trần
Ca tụng Thánh Giuse – Phong Trần
Cùng bước theo Thầy Giêsu – Phong Trần
Chúa đã gọi con – Phong Trần
Chúa vẫn có đó – Phong Trần
Chuyện đời hiến dâng – Phong Trần Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Trần Công Danh – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

CA NGUYỆN & HIỆP LỄ

*
Ánh sáng tình Chúa – Trần Công Danh
Bến bờ tình yêu – Trần Công Danh
Bước đường gian truân – Trần Công Danh
Cho con luôn vững tin – Trần Công Danh
Cho con tìm về Chúa – Trần Công Danh
Chúa nâng đỡ đời con – Trần Công Danh
Hãy sống cho tình yêu – Trần Công Danh
Lời Chúa trong đời – Trần Công Danh Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Bùi Lữ – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
50 Năm hồng ân – Bùi Lữ (TCTO)
*
Ánh dương rực rỡ – Bùi Lữ (MPS)
Ánh xuân tràn lan – Bùi Lữ (X)
*
Bài ca Giáo lý viên – Bùi Lữ (NSHĐT)
Bài ca Sinh viên Bùi Chu – Bùi Lữ (NSHĐT)
Bùi Chu chào đón bạn – Bùi Lữ (NSHĐT)
*
Ca tạ lễ – Bùi Lữ (KL)
Con đường tình yêu 1 – Bùi Lữ (MC)
Con đường tình yêu 2 – Bùi Lữ (HP) Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Thiên Uyên (Sr.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Bên lòng Chúa yêu – Thiên Uyên (CN.HL)
Bên Mẹ – Thiên Uyên (ĐM)
*
Ca khen Chúa là Vua – Thiên Uyên (CKV)
Ca mừng Chúa Phục Sinh (MPS)
Ca mừng Mẹ lên trời – Thiên Uyên (ĐM)
Ca mừng xuân – Thiên Uyên (X)
Ca tụng Mẹ – Thiên Uyên (ĐM)
Có một người mù – Hải Ánh & Thiên Uyên (CN.HL)
Con đến với Mẹ – Hải Ánh & Thiên Uyên (ĐM)
Con yêu của Mẹ – Thiên Uyên & Hải Ánh (ĐM)
Của lễ con dâng – Thiên Uyên (DL)
Của lễ dâng – Thiên Uyên (TN)
Của lễ dâng Cha – Thiên Uyên (DL)
Cùng dâng lên – Thiên Uyên & Hải Ánh (DL)
Cùng hiệp dâng – Thiên Uyên (DL)
Cùng Mẹ con hiến dâng – Thiên Uyên (ĐM)
* Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Thy Yên – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Bao giờ – Thy Yên (CH)
*
Ca dâng cảm tạ – Thy Yên (DL)
Con mến tin Ngài – Thy Yên (CN.HL)
Cha vẫn hoài yêu – Thy Yên (CN.HL)
Chỉ nương nhờ Chúa – Thy Yên (CN.HL)
Chúa Ba Ngôi – Thy Yên (CBN)
Chúa đã nhìn thấy hết – Thy Yên (TT)
Chúa quá nhân từ – Thy Yên (CN.HL)
Chúa quyền năng – Thy Yên (CN.HL)
Chúa yêu – Thy Yên (CN.HL)
Chung tiếng ca vui – Thy Yên (NSHĐT)
* Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Dominic (Lm.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Alleluia Khúc hát khải hoàn – Dominic (MPS)
Alleluia Mừng Chúa khải hoàn – Dominic (MPS)
Ánh sao trời đông – Dominic (MGS)
*
Bài ca tri ân 1 – Dominic (TH)
Bên sông Giođan – Dominic (TCTM)
Bước đường theo Chúa – Dominic (TH)
*
Cậy trông tình Chúa – Dominic (CN.HL)
Cậy trông tình Chúa – Dominic (TH)
Con chưa vững tin – Dominic (CN.HL)
Con xin dâng Mẹ – Dominic (ĐMDH) Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Xuân Minh – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
BỘ LỄ – KINH NGUYỆN
*
Bộ lễ Chúa Ba Ngôi – Xuân Minh
*
ĐÁP CA
*
Chúa nhật 3 Mùa Vọng năm C- Xuân Minh
*
THÁNH VỊNH
*
Thánh vịnh 4 (Chúa nhật 3 Phục Sinh B) – Xuân Minh
Thánh vịnh 14 (Chúa nhật 22 Quanh năm B) – Xuân Minh
Thánh vịnh 15 (Chúa nhật 33 Quanh năm B) – Xuân Minh
Thánh vịnh 18 (Chúa nhật 3 Mùa Chay) – Xuân Minh
Thánh vịnh 18 (Chúa nhật 26 Quanh năm B) – Xuân Minh
Thánh vịnh 21 (Chúa nhật Lễ Lá ABC) – Xuân Minh Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Nguyễn Chánh – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

25 Năm Tin Mừng – Nguyễn Chánh
50 Năm hôn phối – Nguyễn Chánh
*
Ai muốn theo Ta – Nguyễn Chánh
Ai phục vụ Thầy – Nguyễn Chánh
Anh em đã trỗi dậy – Nguyễn Chánh
Anh em hãy chịu đựng – Nguyễn Chánh
Ánh sáng Bêlem – Nguyễn Chánh
Ánh sáng kết hiệp – Nguyễn Chánh
* Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Nhật Tân – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Có Chúa trong đời 1 – Nhật Tân (CN.HL)
Có Chúa trong đời 2 – Nhật Tân (CN.HL)
Có Chúa trong đời 3 – Nhật Tân (CN.HL)
Có Chúa trong đời 4 – Nhật Tân (CN.HL)
Có Chúa trong đời 5 – Nhật Tân (CN.HL)
Con cứ ngỡ rằng – Nhật Tân (MC)
Con đường tình yêu – Nhật Tân (CN.HL)
Con trở về bên Ngài – Nhật Tân (MC)
Con xin dâng Mẹ – Nhật Tân (ĐM)
Công ơn cha mẹ – Nhật Tân (CM)
Cùng con bước đi – Nhật Tân (CN.HL) Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Trịnh Vĩnh Thành – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Bàn tay yêu thương – Trịnh Vĩnh Thành (NTN)
*
Con biết lấy gì – Trịnh Vĩnh Thành (DL)
Con đi tìm Ngài – Trịnh Vĩnh Thành (CN.HL)
Con quyết theo Ngài – Trịnh Vĩnh Thành (MC)
Con xin tạ ơn – Trịnh Vĩnh Thành (TCTO)
*
Chia sẻ – Trịnh Vĩnh Thành (NSHĐT)
Chúa là mùa xuân – Trịnh Vĩnh Thành (X)
Chung lời ngợi khen – Trịnh Vĩnh Thành (NL)  Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Nguyên Dũng – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Bóng chiều vương – Nguyên Dũng (ĐM)
*
Các Thánh Tử đạo Việt Nam – Nguyên Dũng (CT)
Con cung kính nghiêng mình – Nguyên Dũng (TT.TT)
Con dâng lên Ngài – Nguyên Dũng (DL)
Con dâng Mẹ – Nguyên Dũng (ĐM)
Con đến bên Mẹ – Nguyên Dũng (ĐM)
Con xin tri ân – Nguyên Dũng (CN.HL)
Của lễ con dâng – Nguyên Dũng (DL)
Cuộc sống tin yêu – Nguyên Dũng (NL)   Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Hương Vĩnh – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Bánh rượu tinh tuyền – Hương Vĩnh
Bánh trường sinh – Hương Vĩnh
Biết lấy gì – Hương Vĩnh
*
Ca ngợi Chúa – Hương Vĩnh
Ca tiếp liên Lễ Hiện Xuống – Hương Vĩnh
Ca tiếp liên Lễ Phục Sinh – Hương Vĩnh
Con chỉ là – Hương Vĩnh Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Minh Hân (Lm.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Magnificat (Lc) – Minh Hân (ĐC)
Magnificat (Samuel) – Minh Hân (ĐC)
*
Thánh ca Daniel – Minh Hân (ĐC)
Thánh ca Isaia – Minh Hân (ĐC)
Thánh ca Xuất hành – Minh Hân (ĐC)
Thánh ca Xuất hành (Xh 15) – Minh Hân (ĐC)
* Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Cao Minh Thắng – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Alleluia (CN II TN B) – Cao Minh Thắng (TCTM)
Alleluia (CN IV TN B) – Cao Minh Thắng (TCTM)
Alleluia (CN VI TN B) – Cao Minh Thắng (TCTM)
Alleluia (CN VII TN B) – Cao Minh Thắng (TCTM)
Alleluia (CN XIII TN C) – Cao Minh Thắng (TCTM)
Alleluia (CN XIV TN C) – Cao Minh Thắng (TCTM)
Alleluia (CN XV TN C) – Cao Minh Thắng (TCTM)
Ân tình không phôi pha – Cao Minh Thắng (HP)
* Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Phạm Đức Huyến – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Alleluia Lễ các Thánh Tử đạo – Đỗ Vy Hạ Phạm Đức Huyến (CT)
*
Bài ca của Chúa – Phạm Đức Huyến (CBN)
Bài ca dâng Mẹ – Vũ Đình Ân & Phạm Đức Huyến (ĐM)
Bao nhiêu là ơn phúc – Vũ Đình Ân & Phạm Đức Huyến (CN.HL)
Bên hang đá Bêlem – Vũ Đình Ân & Phạm Đức Huyến (MGS)
Bộ lễ Hương Kinh – Vũ Đình Ân & Phạm Đức Huyến (BL.KN)
* Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Khổng Vĩnh Thành – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Ánh sáng và ơn cứu độ – Khổng Vĩnh Thành (CN.HL)
*
Bài ca thống hối – Khổng Vĩnh Thành (MC)
Bài ca yêu thương – Khổng Vĩnh Thành (lời Phạm Xuân Thu) (CN.HL)
Biết lấy chi đền đáp – Khổng Vĩnh Thành (CN.HL)
*
Có Chúa con không sợ gì – Khổng Vĩnh Thành (CN.HL)
Con xin trở về – Khổng Vĩnh Thành (lời Phạm Xuân Thu) (MC)
* Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Minh Chiết – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Cung đàn ngợi khen – Minh Chiết (NL)
Ca vang tình thương – Minh Chiết (CN.HL)
*
Chân đích của kiếp người – Minh Chiết (CN.HL)
Chủ chiên nhân lành – Minh Chiết (TCTM)
Chúa yêu người thế – Minh Chiết (CN.HL)
*
Duyên tình Thánh Giuse-Mẹ Maria – Minh Chiết (CT)
* Tiếp tục đọc