*Nhạc sĩ Phạm Đức Huyến – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

BỘ LỄ – KINH NGUYỆN.

*
Bộ lễ Hương Kinh
Chúc tụng
Kinh Vinh Danh
Lạy Chiên Thiên Chúa
Thánh! Thánh! Thánh! Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Viết Phương – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Bao la lòng thương xót Chúa (Lòng Thương Xót Chúa)
Bao la Tình Chúa – Giang Ân (Hòa âm)
Bên Mẹ Núi Cúi (Ngợi ca Đức Mẹ)
Biết lấy gì đền đáp (Chủ đề)
*
Ca mừng Thánh Faustina (Các Thánh)
Ca tụng Chúa – Chu Văn Quang (Hòa âm)
Có Mẹ chở che (Ngợi ca Đức Mẹ)
Chúa là đường đi (Kết lễ)
Chúa mời gọi (Truyền giáo)
Chúa trong gia đình (Nhạc về Gia đinh)
*
Dâng Mẹ gia đình và Giáo xứ con (Nhạc về Gia đinh)
Dâng trọn hồn xác (Ca nguyện – Hiệp lễ)

Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Hạ My (Phương Nhạc) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

B.

.
* Bài ca người mẹ (Cha Mẹ)

C.

.
Câu hát tạ ơn (Thánh ca Tạ Ơn)
* Cây nho thật (Thánh ca Tin Mừng)
Con lấy chồng (Nhạc cưới)
.
* Chúa đã chọn con (Tận hiến)
Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Hoàng Phương (Sr.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

A.

*
Ađam con ở đâu? (Thánh ca Tin Mừng)
Ánh sáng bừng lên (Mùa Giáng Sinh)

B.

*
Bình an đã đến (Mùa Giáng Sinh)
Bốn mùa (Thể loại Thánh ca Phụng vụ khác) Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Minh Chiết – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

C.

*
Cung đàn ngợi khen (Nhập lễ)
Ca vang tình thương (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Chân đích của kiếp người (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chủ chiên nhân lành (Thánh ca Tin Mừng)
Chúa yêu người thế Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Phan Hùng – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

A.

*
Ánh sao rạng ngời (Mùa Giáng Sinh)

B.

*
Ba vua tiến lễ (Mùa Giáng Sinh)
Bài tango giáng sinh (Mùa Giáng Sinh)

C.

*
Ca khúc tạ ơn (Kết lễ)
Cảm tạ ơn Mẹ (Ngợi ca Đức Mẹ)
*Của lễ giao hòa (Dâng lễ) Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Nguyên Dũng – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

 

B.

*
Bóng chiều tà (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Bóng chiều vương (Đức Mẹ)

C.

*
Các Thánh Tử đạo Việt Nam (Các Thánh)
Con cung kính nghiêng mình (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Con dâng lên Ngài (Dâng lễ)
Con dâng Mẹ (Đức Mẹ)
Con đến bên Mẹ (Đức Mẹ)
Con xin tri ân (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Của lễ con dâng (Dâng lễ)
Cuộc sống tin yêu (Ca nguyện – Hiệp lễ)  
Cuộc sống tin yêu (Nhập lễ)   Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Martino – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

A.

*
Alleluia Lễ giao thừa (Alleluia)

C.

*
*Con xin tán dương/Tv 29 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Cùng đem Tin Mừng (Kết lễ)
*
Chúa ra đời (Mùa Giáng Sinh) Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Ngọc Khánh – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Bài ca thờ lạy Thánh Giá (Tuần Thánh)
Bao la tình Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Bước đôi con có Ngài (Hôn phối)
Bước lên đỉnh đồi cao (Mùa Chay)
Bước theo đoàn chứng nhân (Các Thánh)
*
Con đến xin tựa nương (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Con kính dâng lên Ngài (Dâng lễ)
Con mến tin danh Mẹ (Đức Mẹ)
Con xin phó thác/Tv. 30 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Của lễ hiến tế (Các Thánh)
Cùng bước theo (Mùa Chay)
*
Chiều bên Thánh giá (Đức Mẹ)
Chiều xưa ấy (Mùa Chay)
Chúa chiên lành (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa chiến thắng khải hoàn (Mùa Phục Sinh) 11.02.2018
Chúa đã sống lại (Mùa Phục Sinh)
Chúa ơi đừng xa con (Tuần Thánh)
Chung một tâm tình (Dâng lễ)

Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ GioaKim – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Ave Maria (Đức Mẹ)
Ave Maria (Đức Mẹ) – Hòa âm Vũ Đình Ân
*
Bài ca Đạo binh Đức Mẹ (Đức Mẹ) – Hòa âm Vũ Đình Ân
Bài ca nào cho em (Thánh ca Vào đời)
Bài thơ Đêm Noel (Nhạc Noel)
Bên Mẹ (Đức Mẹ)
Bên Mẹ đời con (Đức Mẹ)
*
Có Chúa trong lòng (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Cõi riêng (Thể loại Thánh ca khác)
Con ngoan của Mẹ (Đức Mẹ)
Con nhìn lên Mẹ (Đức Mẹ)
Con thơ của Mẹ (Mùa Giáng Sinh)
Cơn mưa (Ngợi ca Đức Mẹ)
*
Chiều Đông (Thể loại Thánh ca khác)
Chúa đã ra đời (Mùa Giáng Sinh) – Hòa âm Vũ Đình Ân
*
Dâng mình cho Đức Mẹ (Đức Mẹ)

Tiếp tục đọc