*Nhạc sĩ Phạm Đức Huyến – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

BỘ LỄ – KINH NGUYỆN.

*
Bộ lễ Hương Kinh
Chúc tụng
Kinh Vinh Danh
Lạy Chiên Thiên Chúa
Thánh! Thánh! Thánh! Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Viết Phương – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Bao la lòng thương xót Chúa (Lòng Thương Xót Chúa)
Bao la Tình Chúa – Giang Ân (Hòa âm)
Bên Mẹ Núi Cúi (Ngợi ca Đức Mẹ)
Biết lấy gì đền đáp (Chủ đề)
*
Ca mừng Thánh Faustina (Các Thánh)
Ca tụng Chúa – Chu Văn Quang (Hòa âm)
Có Mẹ chở che (Ngợi ca Đức Mẹ)
Chúa là đường đi (Kết lễ)
Chúa mời gọi (Truyền giáo)
Chúa trong gia đình (Nhạc về Gia đinh)
*
Dâng Mẹ gia đình và Giáo xứ con (Nhạc về Gia đinh)
Dâng trọn hồn xác (Ca nguyện – Hiệp lễ)

Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Hồng Bính – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

A.

*
Alleluia Phục Sinh (Alleluia)
Ánh mắt (Tuần Thánh)

B.

*
Biết ơn thầy cô (Nhạc Sinh hoạt Đoàn thể)
Bóng trăng tròn tròn (Nhạc Sinh hoạt Đoàn thể)
Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Hạ My (Phương Nhạc) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

B.

.
* Bài ca người mẹ (Cha Mẹ)

C.

.
Câu hát tạ ơn (Thánh ca Tạ Ơn)
* Cây nho thật (Thánh ca Tin Mừng)
Con lấy chồng (Nhạc cưới)
.
* Chúa đã chọn con (Tận hiến)
Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Hoàng Phương (Sr.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

A.

*
Ađam con ở đâu? (Thánh ca Tin Mừng)
Ánh sáng bừng lên (Mùa Giáng Sinh)

B.

*
Bình an đã đến (Mùa Giáng Sinh)
Bốn mùa (Thể loại Thánh ca Phụng vụ khác) Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Minh Chiết – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

C.

*
Cung đàn ngợi khen (Nhập lễ)
Ca vang tình thương (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Chân đích của kiếp người (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chủ chiên nhân lành (Thánh ca Tin Mừng)
Chúa yêu người thế Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Phan Hùng – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

A.

*
Ánh sao rạng ngời (Mùa Giáng Sinh)

B.

*
Ba vua tiến lễ (Mùa Giáng Sinh)
Bài tango giáng sinh (Mùa Giáng Sinh)

C.

*
Ca khúc tạ ơn (Kết lễ)
Cảm tạ ơn Mẹ (Ngợi ca Đức Mẹ)
*Của lễ giao hòa (Dâng lễ) Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Nguyên Dũng – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

 

B.

*
Bóng chiều tà (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Bóng chiều vương (Đức Mẹ)

C.

*
Các Thánh Tử đạo Việt Nam (Các Thánh)
Con cung kính nghiêng mình (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Con dâng lên Ngài (Dâng lễ)
Con dâng Mẹ (Đức Mẹ)
Con đến bên Mẹ (Đức Mẹ)
Con xin tri ân (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Của lễ con dâng (Dâng lễ)
Cuộc sống tin yêu (Ca nguyện – Hiệp lễ)  
Cuộc sống tin yêu (Nhập lễ)   Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Martino – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

A.

*
Alleluia Lễ giao thừa (Alleluia)

C.

*
*Con xin tán dương/Tv 29 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Cùng đem Tin Mừng (Kết lễ)
*
Chúa ra đời (Mùa Giáng Sinh) Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Ngọc Khánh – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Bài ca thờ lạy Thánh Giá (Tuần Thánh)
Bao la tình Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Bước đôi con có Ngài (Hôn phối)
Bước lên đỉnh đồi cao (Mùa Chay)
Bước theo đoàn chứng nhân (Các Thánh)
*
Con đến xin tựa nương (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Con kính dâng lên Ngài (Dâng lễ)
Con mến tin danh Mẹ (Đức Mẹ)
Con xin phó thác/Tv. 30 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Của lễ hiến tế (Các Thánh)
Cùng bước theo (Mùa Chay)
*
Chiều bên Thánh giá (Đức Mẹ)
Chiều xưa ấy (Mùa Chay)
Chúa chiên lành (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa chiến thắng khải hoàn (Mùa Phục Sinh) 11.02.2018
Chúa đã sống lại (Mùa Phục Sinh)
Chúa ơi đừng xa con (Tuần Thánh)
Chung một tâm tình (Dâng lễ)

Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ GioaKim – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Ave Maria (Đức Mẹ)
Ave Maria (Đức Mẹ) – Hòa âm Vũ Đình Ân
*
Bài ca Đạo binh Đức Mẹ (Đức Mẹ) – Hòa âm Vũ Đình Ân
Bài ca nào cho em (Thánh ca Vào đời)
Bài thơ Đêm Noel (Nhạc Noel)
Bên Mẹ (Đức Mẹ)
Bên Mẹ đời con (Đức Mẹ)
*
Có Chúa trong lòng (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Cõi riêng (Thể loại Thánh ca khác)
Con ngoan của Mẹ (Đức Mẹ)
Con nhìn lên Mẹ (Đức Mẹ)
Con thơ của Mẹ (Mùa Giáng Sinh)
Cơn mưa (Ngợi ca Đức Mẹ)
*
Chiều Đông (Thể loại Thánh ca khác)
Chúa đã ra đời (Mùa Giáng Sinh) – Hòa âm Vũ Đình Ân
*
Dâng mình cho Đức Mẹ (Đức Mẹ)

Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiển – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Ánh mắt Mẹ hiền (Đức Mẹ)
*
Bao la tình Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Bộ lễ Các Thiên Thần (Bộ lễ – Kinh nguyện)
Bông hồng cảm thông (Hôn phối)

Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Trinh Nguyên (Sr.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)


*
Bạn trẻ vào đời (Truyền giáo)
*
Cảm tạ tình Chúa (Tận hiến)
Có Chúa trong đời (Tận hiến)
Của lễ cậy trông (Cầu hồn)
Cùng Mẹ tạ ơn Chúa (Đức Mẹ)
*
Dâng Chúa mùa xuân (Dâng lễ)
Dâng Đức Mẹ núi Cúi (Ngợi ca Đức Mẹ)
Dâng lên (Dâng lễ)
Đấng từ bi nhân ái (Cầu hồn)
Đường thập giá (Mùa Chay)
*
Hai mươi lăm năm hồng ân (Thánh ca Tạ Ơn)
Hai mươi lăm năm thành hôn (Thánh ca Tạ Ơn)
Hãy theo Ta (Tận hiến)
Hồng ân giáng thế (Mùa Giáng Sinh)
*
Kính mừng Maria (Đức Mẹ)
*
Lễ dâng cuộc đời (Dâng lễ)
Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Nguyễn Văn Thư (Lm.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Anh hùng Tử Đạo Việt Nam (Các Thánh)
*
Bài ca dâng lễ (Dâng lễ)
Bài ca mãn nguyện/Tv. 22 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Bài ca Tin Cậy Mến (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Bài ca ước vọng (Mùa Vọng)
Bài ngợi ca (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Bánh rượu ân tình (Dâng lễ)
Bên lòng Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)

Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Nguyên Nhung – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Anh hùng Tử đạo Việt Nam (Các Thánh)
Anh hùng Tử đạo Việt Nam/3 bè (Các Thánh)
*
Bài ca người Thừa Sai (Truyền giáo)
Bước chân trở về (Mùa Chay)
*
Ca ngợi tình yêu Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Cầu cho các linh hồn (Cầu hồn)
Có chi sánh nổi (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Cùng Mẹ tri ân Chúa (Đức Mẹ)
*
Chúa đã sống lại (Mùa Phục Sinh)
Chúc tụng Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúc tụng Chúa đi (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúng con là đoàn chiên (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Trần Công Danh – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

CA NGUYỆN & HIỆP LỄ

*
Ánh sáng tình Chúa – Tgp. Sài Gòn 01.03.2016
Bến bờ tình yêu – Tgp. Sài Gòn 01.03.2016
Cho con luôn vững tin – Tgp. Sài Gòn 01.03.2016
Cho con tìm về Chúa – Tgp. Sài Gòn 13.04.2017
Chúa nâng đỡ đời con – Tgp. Sài Gòn 01.03.2016
Hãy sống cho tình yêu – Tgp. Sài Gòn 13.04.2017
Lời Chúa trong đời – Tgp. 13.04.2017 Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Thiên Uyên (Sr.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Bên lòng Chúa yêu (Ca nguyện – Hiệp lễ) – Gp. Nha Trang 03/06/2001
Bên Mẹ (Đức Mẹ) – Gp. Nha Trang 02/10/2007
Bước đi theo Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ) – Gp. Nha Trang 31/12/2019
*
Ca khen Chúa là Vua (Ca nguyện – Hiệp lễ) – Gp. Nha Trang 08/06/2015
Ca khen Chúa là Vua (Chúa Kitô Vua) – Gp. Nha Trang 08/06/2015
Ca mừng Chúa (Nhập lễ) – Gp. Nha Trang 06/05/2018
Ca mừng Chúa Phục Sinh (Mùa Phục Sinh) – Gp. Nha Trang 03/06/2001
Ca mừng Mẹ lên trời (Đức Mẹ) – Gp. Nha Trang 19/06/2011
Ca mừng xuân (Xuân) – Gp. Nha Trang 19/11/2011
Ca tụng Mẹ (Đức Mẹ) – Gp. Nha Trang 19/11/2011
Cầu xin Thánh Giuse (Các Thánh) – Gp. Nha Trang 06/06/2020
Có một người mù (Nhạc: Hải Ánh) (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Con đến với Mẹ (Nhạc: Hải Ánh) (Đức Mẹ)
Con yêu của Mẹ (Nhạc: Hải Ánh) (Đức Mẹ)
Của lễ con dâng (Dâng lễ) – Gp. Nha Trang 08/06/2015
Của lễ dâng (Thiếu nhi) – Gp. Nha Trang 19/06/2011
Của lễ dâng Cha (Dâng lễ) – Gp. Nha Trang 19/06/2011
Cùng dâng lên (Nhạc: Hải Ánh) (Dâng lễ)
Cùng hiệp dâng (Dâng lễ) – Gp. Nha Trang 19/06/2011
Cùng Mẹ con hiến dâng (Đức Mẹ) – Gp. Nha Trang 15/04/1997
* Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Thy Yên – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Bao giờ (Cầu hồn)
*
Ca dâng cảm tạ (Dâng lễ)
Con tin mến Ngài (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Cha vẫn hoài yêu (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chỉ nương nhờ Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa Ba Ngôi (Chúa Ba Ngôi)
Chúa đã nhìn thấy hết (Tuần Thánh)
Chúa quá nhân từ (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa quyền năng (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa yêu (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chung tiếng ca vui (Nhạc Sinh hoạt Đoàn thể)
* Tiếp tục đọc