*Nhạc sĩ Ngọc Linh – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

NHẬP LỄ.

*
Bước vào cung thánh/1
Bước vào cung thánh/2
Con sẽ vào
Đến trước Nhan Ngài
Đi về nhà Chúa
Hãy đến
Hãy đến dâng khúc cảm tạ
Hãy đến tôn vinh
Hân hoan bước vào
Hồn con biết bao mừng vui
Muôn lời chúc tụng
Niềm vui vinh quang
Nhịp nhàng từng bước
Tiến vào Nhà Chúa Tiếp tục đọc

Advertisements

*Nhạc sĩ Nguyễn Duy (Lm.) – Thư viện Thánh Ca (Pdf.)

NHẬP LỄ.

*
Bến bờ yêu thương
Con hân hoan
Con vui mừng
Chúc tụng Chúa (Tv. 95)
Chúc tụng Chúa (nhạc: Laudate Dominum)
Chung lời cảm tạ – Nguyễn Duy
Chung lời tạ ơn – Nguyễn Duy
Đấng con tôn thờ
Hát lên ca mừng (Tv. 94)
Hoan ca
Khúc hát yêu đời – Nguyễn Duy
Lòng Chúa yêu thương (Tv. 32) – Lễ Thánh Tâm/C
Lời nguyện trong sương Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Đinh Công Huỳnh – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)

BỘ LỄ – KINH NGUYỆN

*
Bộ lễ Nguyện Cầu – Đinh Công Huỳnh

NHẬP LỄ

*
Cung thánh huyền linh – Đinh Công Huỳnh
Hòa vang khúc nhạc – Đinh Công Lý & Đinh Công Huỳnh
Lòng hân hoan – Đinh Công Huỳnh
Nhịp bước lên đền – Đinh Công Huỳnh
Tiến lên đền thánh – Đinh Công Huỳnh
Về nơi cung thánh – Đinh Công Huỳnh
Về nhà Chúa ta – Đinh Công Huỳnh
Vui sướng biết bao – Đinh Công Huỳnh
* Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Bùi Ninh (Lm.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

NHẬP LỄ

*

ĐÁP CA

*
Ai ra đi (Tv. 125) – Lễ Các Thánh Tử đạo Việt Nam
Ai sẽ được vào (Tv. 14) – Chúa Nhât 16 Thường Niên/A
Ai sẽ được vào (Tv. 14) – Chúa Nhật 22 Thường Niên/B
Ai sẽ được vào (Tv. 14) – Lễ Thánh Nam Nữ
Ai sống đời công chính (Tv. 49) – Chúa Nhật 10 Thường Niên/A
Ánh tôn nhan (Tv. 4) – Chúa Nhật 3 Phục Sinh/B
Ân tình Thiên Chúa (Tv. 102) – Lễ Thánh Tâm
Ban ngai vàng (Tv. 131) – Lễ Thánh Gioakim & Anna
Báo Tin Mừng (Tv. 116) – Chúa Nhật 9 Thường Niên/C
Báo Tin Mừng (Tv. 116) – Chúa Nhật 21 Thường Niên/C Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Mi Trầm (Lm.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

NHẬP LỄ.

*
Ai được vào (Tv. 14) – Mi Trầm
Ai yêu mến Thầy – Mi Trầm
Con cần Chúa – Mi Trầm
Con hân hoan đi tìm – Mi Trầm
Con người mới – Mi Trầm
Con sẽ ca mừng (Tv. 26) – Mi Trầm
Chúa dạy – Mi Trầm
Chung tiếng lòng – Mi Trầm
Chúng con là ánh sáng – Mi Trầm (ý: Nguyễn Cao Siêu)  Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Trầm Thiên Thu – Thư viện Thánh ca (PDF)

*
14 Chặng Thánh Giá – Trầm Thiên Thu
*
Ave Maria – Trầm Thiên Thu
Ai khôn ai dại – Trầm Thiên Thu
An bình ra đi – Trầm Thiên Thu
Ánh lung linh – Trầm Thiên Thu
Ánh sáng – Trầm Thiên Thu
Ánh sáng Chúa – Trầm Thiên Thu
Ánh sáng ngàn thu – Trầm Thiên Thu
Ánh sao lạ – Trầm Thiên Thu
Ân khúc – Trầm Thiên Thu
Ân tình Giáng Sinh – Trầm Thiên Thu
Ân tình miên man – Trầm Thiên Thu
Âu-tinh ngược dòng – Trầm Thiên Thu
* Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Nguyên Kha – Thư viện Thánh Ca (Pdf.)

 

NHẬP LỄ

*
Ai cho tôi đôi cánh (Tv. 54) – Nguyên Kha
Bài ca cảm tạ – Nguyên Kha
Bài ca chiến thắng – Nguyên Kha
Bài ca dâng Ngài – Nguyên Kha
Bài ca tôn vinh (Tv. 145) – Nguyên Kha
Bước vào cung thánh (Tv. 89) – Nguyên Kha
Ca hát lên – Nguyên Kha
Ca khúc ngợi khen – Nguyên Kha
Ca khúc tạ ơn – Nguyên Kha  Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Thế Thông – Thư viện Thánh Ca (Pdf.)

*
Alleluia (Bộ lễ Cầu hồn) – Thế Thông
Alleluia (Bộ lễ Cầu hồn) – Thế Thông (Viết đệm đàn Cao Thanh Hoàng)
Alleluia Chúa đã sống lại – Thế Thông
Alleluia Chúc tụng Chúa – Thế Thông
Alleluia Lạy Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội – Thế Thông (ĐM)
Alleluia Lễ chung các Thánh – Thế Thông (ALL)
Alleluia Lễ đêm Giáng Sinh – Thế Thông (MGS)
Alleluia Nếu ai yêu Thầy – Thế Thông (TH)
Alleluia Phúc đức thay – Thế Thông
Allluia (Tạ ơn Linh mục) – Thế Thông (TH)
Ai nghẹn ngào (Đáp ca Lễ chung các Thánh Tử đạo Việt Nam) – Thế Thông (CT)
Ai ra đi – Thế Thông (CT)
Ánh mắt xót thương – Thế Thông (thơ Từ Linh)
Ánh mắt yêu thương – Thế Thông & Ánh Tuyết
Ân tình muôn thuở – Thế Thông
* Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Viết Chung – Thư viện Thánh Ca (Pdf.)

A.
*
Ai được vào – Viết Chung (ĐC)
Ai hiểu lòng Mẹ – Viết Chung (ĐM)
Ai kiếm tìm – Viết Chung (CN.HL)
Ai kính sợ – Viết Chung (ĐC)
Ai kính sợ (Lễ Thánh Gia) – Viết Chung (CT)
Ai nghẹn ngào – Viết Chung (ĐC)
Ai ra đi – Viết Chung (TG)
Ai trông cậy – Viết Chung (ĐC)
Ai yêu mến Thầy – Viết Chung (ĐC)
Alleluia Ai chịu khổ hình – Viết Chung (ALL)
Alleluia Con xin lắng nghe – Viết Chung (ALL)
Alleluia Chúc tụng Thiên Chúa – Viết Chung (ALL)
Alleluia Hãy mở lòng – Viết Chung (ALL)
Alleluia Một Tin mừng – Viết Chung (ALL)
Alleluia Nào ta cảm tạ – Viết Chung (ĐC)
Alleluia Ngàn lời ca – Viết Chung (ALL)
Alleluia Ngày thánh – Viết Chung (ALL)
Alleluia Trong tình yêu Thiên Chúa – Viết Chung (HP)
Anna – Viết Chung (CT)
Anphong ca – Viết Chung (CT)
Ánh ban mai – Viết Chung (TN)
Ánh sáng bừng lên – Viết Chung (ĐC)
Ánh sáng cứu độ – Viết Chung (MV)
Ánh sáng cứu độ – Viết Chung (HX)
Ánh sáng rực rỡ – Viết Chung (ĐC)
Ánh sáng Thượng Đế – Viết Chung (CN.HL)
Ánh sáng và nguồn sống – Viết Chung (CN.HL)
Ánh tôn nhan – Viết Chung (ĐC)
Áo mới – Viết Chung (TLTCPVK)
Ân nghĩa Chúa – Viết Chung (ĐC)
Ân tình Chúa thiên thu – Viết Chung (ĐC)
Ân tình thiên thu – Viết Chung (ĐC)
* Tiếp tục đọc