31/8 – Tác động của Tin Mừng – 5 phút Lời Chúa mỗi ngày

31/08/15 THỨ HAI TUẦN 22 TN
Lc 4,16-30

318
*
Tiếp tục đọc

Advertisement